Lunds universitet, Medicinska fakulteten,

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Anställningen är placerad vid Institutionen för Hälsovetenskaper i Lund.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår främst forskning och forskarutbildning, men också undervisning vid fakultetens grundutbildningar, vilket förutsätter goda kunskaper inom ämnesområdet arbetsterapi. Innehavaren förväntas också utföra arbetsuppgifter såsom utveckling och ledning av forskning inom ämnesområdet, ansökningar av externa forskningsmedel, interna och externa förtroendeuppdrag, administrativa uppgifter samt representera ämnet nationellt och internationellt. 

Innehavaren ska kunna leda en forskargrupp med en forskningsinriktning som är relevant för det arbetsterapeutiska ämnesområdet. Dessutom förväntas att innehavaren aktivt verkar för ett samarbete med andra forskargrupper inom såväl institutionen och Lunds universitet som andra lärosäten. Även andra arbetsuppgifter, såsom ledningsuppdrag, kan ingå.

Behörighet
Behörig att anställas som professor är den som har visat både vetenskaplig och pedagogisk skicklighet enligt Högskoleförordningen 4 kap 3 §. 

Den sökande ska vara legitimerad arbetsterapeut eller inneha motsvarande kompetens och ha yrkeserfarenhet inom professionen.

Forskningen ska ha en förankring i hälsovetenskap och ett brett perspektiv på forskningsområdet arbetsterapi.

Bedömningsgrunder
Den sökande ska ha visat vetenskaplig och pedagogisk skicklighet av betydelse för ämnet. Vid bedömningen kommer särskild vikt att tillmätas den vetenskapliga skickligheten. Den sökande skall ha visat vetenskaplig skicklighet genom att hålla en hög nationell och internationell nivå som forskare och ha väl vitsordad kompetens som forskningshandledare. 

Sökanden ska ha ansökt om och erhållit forskningsanslag. Vidare ska den sökande ha visat pedagogisk skicklighet inom såväl undervisning som handledning, både på grund/avancerad samt forskarutbildningsnivå. Sökanden bör vara utåtriktad i sin forskarroll och ha påvisad förmåga att interagera med det omgivande samhället. 

Utöver detta är god förmåga till akademiskt ledarskap och samverkan särskilt meriterande. Vidare är administrativ skicklighet meriterande. 

Anställningen följer vad som föreskrivs av högskoleförordningen, Lunds universitets anställningsordning samt Medicinska fakultetens allmänna kravprofil och bedömningsgrunder vid anställning som professor: www.med.lu.se/lfn

I Medicinska fakultetens allmänna kravprofil och bedömningsgrunder för anställning som professor anges den dokumentation som ska styrka den sökandes kompetens vad avser vetenskaplig skicklighet, pedagogisk skicklighet, akademiskt ledarskap, samverkan samt tillämpning.

Lunds universitet har ambitionen att främja jämställdhet i arbetslivet genom en jämnare könsfördelning. 

Ytterligare upplysningar lämnas av dekanus Gunilla Westergren-Thorsson,
tel: 046-222 80 84, e-post: Gunilla.Westergren-Thorsson@med.lu.se eller

stf prefekt Gerd Ahlström, tel: 046-222 19 16, e-post: Gerd.Ahlstrom@med.lu.se

Upplysningar om ansökningsförfarande lämnas av
personalchef
Kajsa Johnsson, tel 046-222 08 22, e-post: Kajsa.Johnsson@med.lu.se

Anställningen tillsätts efter förslag från medicinska lärarförslagsnämnden.

Ansökan
Anställningen söks elektroniskt via Lunds universitets sökandeportal senast 2017-09-02.

A
nsökan redovisas enligt medicinska fakultetens anvisningar för sökande till läraranställning (se http://www.med.lu.se/lfnunder rubrik Meritsammanställning och CV). Sökandes namn kommer att uppges på medicinska fakultetens hemsida på Internet i annat fall kontakta rekryteringshandläggare.

Observera att ansökan måste vara skriven på engelska. Betygsavskrifter och tjänstgöringsintyg mm behöver däremot inte översättas.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. 

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2017/1103
Publicerat 2017-05-19
Sista ansökningsdag 2017-09-02

Tillbaka till lediga jobb