Lunds universitet, Humaniora och teologi, Språk- och litteraturcentrum

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Språk- och litteraturcentrum (SOL) är Sveriges största institution med inriktning på språk, språkvetenskap, litteraturvetenskap och områdesstudier. SOL-centrum erbjuder ett stort antal fristående kurser som kompletteras av ett växande antal programutbildningar på grundnivå och avancerad nivå. Med sina 33 ämnen och ungefär lika många forskarutbildningar bildar SOL en solid enhet med bredd och djup i utbildning och forskning och utmärks av såväl nationell som internationell synlighet. SOL-centrum leds av en styrelse där prefekten är ordförande. Därutöver finns två biträdande prefekter med särskilda verksamhetsansvar. SOL har cirka 250 anställda och 3000 studenter, varav ett hundratal är forskarstuderande.

Institutionen utgör en av åtta institutioner vid Humanistiska och teologiska fakulteterna.

Lunds universitet ledigkungör härmed en anställning som universitetslektor i kinesiska med språkvetenskaplig inriktning, 75%, med placering tills vidare vid Språk- och litteraturcentrum.

Ref nr: PA 2017/1194

Tillträdesdag: 1 januari 2018 eller enligt överenskommelse.

Upplysningar om anställningens innehåll: prefekt Anders Ohlsson (tfn 046-222 84 67; anders.ohlsson@litt.lu.se) och sektionsföreståndare Maria Persson (tfn 046-222 84 52; maria.persson@mellost.lu.se).

Upplysningar om personal- och lönefrågor: personalansvarig Lena Kandefelt (046-222 7224; lena.kandefelt@kansliht.lu.se).

På Språk- och litteraturcentrum (SOL) kan man studera modern kinesiska på såväl hel- som halvfart från nybörjarnivå till avancerad nivå. Kinesiska studeras på avancerad nivå inom ramen för master- programmet i språk och språkvetenskap. Därefter finns möjlighet att fortsätta på forskarutbildning med kinesiska som huvudämne. Tillströmningen av studenter har under de senaste åren varit mycket god. Goda möjligheter finns för studenter att söka stipendier och förlägga en termins studier till universitet i Kina. På SOL kan man också utbildas till grundskole- och gymnasielärare i kinesiska eftersom Lunds universitet sedan ett antal år tillbaka har examensrättigheter för lärare i kinesiska.

Tjänstgöringen omfattar undervisning (70%), forskning (20%) och övrig tid (10%). Anställningen innebär undervisning och handledning på kurser inom grammatik och språkfärdighet samt handledning av kandidatuppsatser. Undervisning sker både på campus och via internet. Även undervisning på kurser i ämnesdidaktik inom ramen för lärarutbildningen kan ingå.

Förmåga att kunna undervisa på svenska och engelska är ett krav. Innehavare med annat modersmål än svenska förväntas kunna undervisa på svenska inom två år.

Behörig att anställas som universitetslektor är den som har

• avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon  annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen,

• visat pedagogisk skicklighet samt

• genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper.

Som bedömningsgrund gäller allmänt graden av sådan vetenskaplig, pedagogisk, administrativ och annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter samt personlig förmåga i övrigt som är av betydelse för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

För anställning som universitetslektor gäller särskilt god nationell och internationell nivå som forskare, god pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva, utveckla och leda undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder, förmåga att delta i handledning av doktorander i studier till doktorsexamen, förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet samt förmåga i övrigt att leda och utveckla verksamhet.

Mycket goda kunskaper i rikskinesiska (muntlig och skriftlig färdighet) och avlagd doktorsexamen i ett för tjänsten relevant ämne är ett krav.

Meriterande är

• avlagd doktorsexamen i kinesiska/sinologi, med inriktning mot språkvetenskap och modern kinesiska, alternativt i pedagogik eller lingvistik med inriktning mot modern kinesiska, samt forskning inom dessa ämnen

• tidigare erfarenhet av undervisning inom ämnet på universitetsnivå, från nybörjarnivå till avancerad nivå inklusive tidigare erfarenhet av nätbaserad undervisning och utveckling av nätbaserade kurser

• dokumenterat god samarbetsförmåga

• god förmåga att undervisa i arbetslag med flera lärare samt god förmåga till samarbete med övriga personalkategorier på arbetsplatsen

• dokumenterat god förmåga till kursadministration och kursutveckling.

Lika stor omsorg ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Ansökan ska vara utformad i enlighet med Anvisningar som kan hämtas på http://www.ht.lu.se/lediga. Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med ledigkungörelse och anvisningar samt att allt är inskannat (som två PDF-filer) och universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag genom rekryteringsportalen MyNetwork.

Lärarförslagsnämnden gör normalt ett urval bland de sökande. Dessa sökande anmodas därefter att inkomma med högst 10 publikationer vardera för bedömning. Publikationer i digital form kan inte användas i stället för utskrivna versioner.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde 1 januari 2018
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 75 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2017/1194
Kontakt
  • prefekt Anders Ohlsson, +46462228467; anders.ohlsson@litt.lu.se
  • sektionsföreståndare Maria Persson, +46462228452; maria.persson@mellost.lu.se
  • personalansvarig Lena Kandefelt, +46462227224; lena.kandefelt@kansliht.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62, st@st.lu.se
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64, kansli@saco-s.lu.se
Publicerat 2017-04-20
Sista ansökningsdag 2017-06-09

Tillbaka till lediga jobb