Lunds universitet, Lunds tekniska högskola, Elektro- och informationsteknik

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Ämnesbeskrivning
Anställningen som postdoktor är i det generella området implementering av algoritmer för basbandsprocessning på field-programmable gate arrays (FPGAs) eller aplikationsspecifika integrerade kretsar (ASICs) för trådlösa kommunikationssystem. Implementering av algoritmer och konstruktion av prototypsystem för s.k. ultra-dense networks är det huvudsakliga fokus.

Detta ämne har studerats intensivt i flera månader vid Lunds tekniska högskola och en struktur på systemnivå är framtagen. I nuvarande fokus är att utveckla lågeffektkretsar för synkronisering och decentraliserad s.k. precoding, vilket kräver både en ny hårdvarudesign och nya algoritmer för basbandsprocessning.

Arbetsuppgifter
Den som anställs som postdoktor ska i huvudsak bedriva forskning i det ovan beskrivna ämnesområdet. Postdoktorn deltar i ett samarbetsprojekt med Intel, USA, finansierat via via Semiconductor Research Corporation (SRC), där målet är att utveckla och verifiera konceptet med koordinering av noder i s.k. ultra-dense networks. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Postdoktorn ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning.

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav:

 • Väldigt god förmåga att uttrycka sig muntligt och skriftligt på engelska.
 • Goda teoretiska kunskaper i trådlösa kommunikationssystem, speciellt MIMO och Massiv MIMO.
 • Goda kunskaper i digital basbandsprocessning för trådlösa kommunikationssystem och speciellt gällande centraliserad/distribuerad processning för Massiv MIMO.
 • Omfattande erfarenhet av hårdvaruimplementation (FPGA och/eller ASIC) av algoritmer för basbandsprocessning för trådlösa kommunikationssystem.

Bedömningsgrunder
Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig skicklighet inom ämnesområdet.

Följande kriterier kommer att användas vid bedömning av sökande:

 • Generell förmåga att utveckla och genomföra forskning av hög kvalitet.
 • Pedagogisk skicklighet.
 • Förmåga att genomföra både teoretisk och experimentell forskning inom ämnesområdet beskrivet ovan.
 • Erfarenhet av utvecklingsverktyg för digitala kretsar, tapeout, och mätning.
 • Erfarenhet av utvecklingsverktyg för implementation och prototypframställning inom trådlösa kommunikationssystem.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom avdelningen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här: http://www.lth.se/omlth/ledigatjanster/soeka-laeraranstaellning-vid-lth/

Om ansökan inte redovisas enligt LTHs akademiska meritportfölj, ska den innehålla följande:
-meritförteckning/CV inklusive publikationslista
-en generell beskrivning av tidigare forskningsarbete och framtida forskningsintressen (max tre sidor)
-kontaktuppgifter till ev referenser
-kopia av examensbevis för forskarutbildning samt ev. andra intyg/betyg som du önskar åberopa (sammanställt i en PDF-fil).

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast enligt ök
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2017/1267
Kontakt
 • Ove Edfors, professor, ove.edfors@eit.lth.se
 • Viktor Öwall, professor, viktor.owall@eit.lth.se
 • Liang Liu, associate professor , liang.liu@eit.lth.se
Publicerat 2017-05-04
Sista ansökningsdag 2017-05-24

Tillbaka till lediga jobb