Lunds universitet, Lunds tekniska högskola, Institutionen för kemiteknik

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Särskild ämnesbeskrivning
Vid Institutionen för kemiteknik bedrivs omfattande forskning kring processser för omvandling av lignocellulosa.  Denna postdoktortjänst är inriktad mot processteknik för enzymatisk hydrolys av cellulosa eller förbehandlad biomassa. Av specifikt intresse är undersökning av reologiska förändringar under hydrolys och hur dessa påverkar en effektiv utformning av mixing i processen.

Arbetsuppgifter

 • Arbetsuppgifterna innefattar forskning inom ämnesområdet i samarbete med företag och andra akademiska partner i ett pågående nordiskt projekt.
 • Undervisning inom kemiteknik på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.
 • Handledning av examensarbetare och doktorander.
 • Arbeta med att söka extern forskningsfinansiering.
 • Samverkan med näringsliv och samhälle.
 • Administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan.

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga behörighetskrav

 • Tjänsten förutsätter mycket goda experimentella färdigheter inom enzymatisk hydrolys och reologisk karakterisering.
 • Mycket god kemiteknisk kompetens inom matematisk modellering samt uppskalning.
 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift, pga undervisning på grundutbildningsnivå.
 • Delar av tjänsten förutsätter vistelse i annat nordiskt land.

Bedömningsgrunder

Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:
 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
 • Pedagogisk förmåga.

Övriga meriter

 • Experimentell kompetens och erfarenhet inom området

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO). 

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här: http://www.lth.se/omlth/ledigatjanster/soeka-laeraranstaellning-vid-lth/

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2017-08-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2017/1339
Kontakt
 • Gunnar Lidén, +46462220862
Publicerat 2017-05-12
Sista ansökningsdag 2017-06-01

Tillbaka till lediga jobb