Lunds universitet, Medicinska fakulteten, Instit för kliniska vetensk Lund

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Arbetsuppgifter:

Projektet omfattar studier av mikropartiklar och mikropartikel-signalering hos patienter, djurmaterial och i cellkulturer. Doktoranden kommer att lära sig att använda metoder som QPCR, cellkultur, FACS, metoder för molekylär farmakologi och standardmolekylära biologiska tekniker. En central del av projektet handlar om användning och utveckling av ultraljudsmikrofluidteknik för berikning och analys av mikropartiklar. Eftersom projektet är intradisciplinärt med nära samarbete med forskare från LTH och kliniska kardiologer är god kommunikationsförmåga viktig. Studier kommer att utföras på stora kliniska patientmaterial från kliniska studier som utförts vid avdelning för kardiologi. Projektet kommer att undersöka vikten av mikropartiklar för kardiovaskulär sjukdom och vi använder en nyutvecklad teknologi baserad på ultraljud, denna nya metod kommer att valideras mot traditionella metoder. I projektet kommer patientmaterial att undersökas och betydelsen av mikropartiklar för cellsignalering och receptor eller miRNA-överföring kommer att undersökas i cellsystemen.

Kvalifikationer

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Bachelor in biology, master degree biochemistry, medicine or similar.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde 2017-06-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2017/1388
Kontakt
  • David Erlinge/avdelningschef, +46 46 17 25 97
  • Emmy Heidenblad/Personalsamordnare, +46 46 222 83 47
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62, st@st.lu.se
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64, kansli@saco-s.lu.se
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66, sekocivil@seko.lu.se
Publicerat 2017-04-27
Sista ansökningsdag 2017-05-27

Tillbaka till lediga jobb