Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, institutionen för astronomi och teoretisk fysik

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Institutionen för astronomi och teoretisk fysik bedriver forskning och undervisning inom tre huvudområden: astronomi och astrofysik; teoretisk partikelfysik; samt beräkningsbiologi och biologisk fysik. Vår forskning är nyfikenhetsdriven, grundad i strävan att förstå hur verkligheten är uppbyggd, från de minsta partiklarna till universum i stort, såväl som livet självt. Inom alla tre områden har vi en internationellt stark ställning och vi arbetar aktivt för att ytterligare stärka vårt internationella renommé.

Vi söker en doktorand för att arbeta inom ett projekt att vidareutveckla teoretiska verktyg som används vid DNA-streckkods-experiment. Arbetet kommer att bedrivas i nära samarbete med flera olika experimentella partners.

Arbetsuppgifter
Arbetet rör tillämpad matematik och involverar exempelvis globala optimeringsproblem, tillämpad statistik och programmering.

Behörighet
Doktorandtjänsten är öppen för studenter av alla nationaliteter som uppfyller de grundläggande och särskilda behörighetskraven i studieplanen http://www.naturvetenskap.lu.se/sites/naturvetenskap.lu.se/files/studieplan_teoretiskfysik.pdf. I korthet är kraven att studenten, vid starten av forskarstudierna, ska ha fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav 60 måste vara på avancerad nivå i fysik, bioinformatik, beräkningsbiologi eller närbesläktade områden, eller att studenten på annat sätt erhållit motsvarande kunskaper. Vid osäkerhet kring den sökandes behörighet är det lämpligt att kontakta institutionen för förtydligande.

Information om forskarutbildningen återfinns på: http://home.thep.lu.se/~bijnens/PhD/

Bedömningsgrund
Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Stark bakgrund inom tillämpad matematik och goda programmeringskunskaper krävs. Erfarenhet av teoriutveckling för DNA-streckkoder, samt dokumenterad erfarenhet av samarbete med experimentella grupper är meriterande. Goda kunskaper i engelska är nödvändigt.

Ansökan Bifoga (1) personligt brev, (2) akademiskt CV, och (3) kortfattad forskningssammanfattning (t.ex. av examensarbete; max 1 sida).

Villkor
Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde 2017 by agreement
Löneform Monthly salary
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2017/1397
Kontakt
  • Tobias Ambjörnsson, universitetslektor, +46-46-2229081, tobias.ambjornsson@thep.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62, st@st.lu.se
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64, kansli@saco-s.lu.se
Publicerat 2017-05-05
Sista ansökningsdag 2017-05-26

Tillbaka till lediga jobb