Universitetsförvaltningen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Tjänsten är placerad på LU Byggnad. LU Byggnad arbetar med universitetets fysiska resurser och ansvarar bland annat för lokalplanering, byggprojekt, inredning, miljö, arbetsmiljö och säkerhet. LU Byggnad ansvarar också för universitetets totala inhyrning av lokaler omfattande ca 500.000 kvm. Verksamhetens övergripande mål är att säkerhetsställa en god och ändamålsenlig universitetsmiljö genom effektiv resursanvändning.

LU Byggnad är organiserad i tre avdelningar; Lokalplanering, Lokalsamordning och Arbetsmiljö, Miljö och Säkerhet. LU Byggnad har ca 35 anställda.

Den utlysta tjänsten, arbetsmiljöingenjör, ligger under avdelningen Arbetsmiljö, Miljö och Säkerhet.

Arbetsuppgifter
I anställningen ingår att vara universitetsövergripande och verksamhetsinriktad expert på fysiska arbetsmiljöfrågor för en god arbetsmiljö. I dina arbetsuppgifter ingår att utifrån lagstiftning utforma och kommunicera universitetsövergripande och verksamhetsinriktade rutiner. Du ska kunna ge stöd till chefer vid framtagning av riskbedömningar och hanteringsinstruktioner för inom området förekommande arbetsmiljöfrågor, främst maskinsäkerhet, ventilation, belysning, buller, inomhusklimat m fl. Arbetet sker i nära samarbete med avdelningens övriga medarbetare, lokalplanerare, Sektionen Personal, Företagshälsovården samt universitets olika verksamheter.

Du förväntas: 

- bidra till kravställan inför nybyggnation och förändringar i byggnader. En viktig uppgift är ritningsgranskning utifrån föreskrift om arbetsplatsens utformning, Boverkets byggregler, standarder inom byggnadsutformning samt Lunds universitets krav.

- ingå i processteam som ger ett universitetsövergripande stöd för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Processteamet har som främsta uppgift att utifrån lagstiftning och universitetsinterna regler utforma och kommunicera övergripande rutiner och stödverktyg för chefer.

- delta i utredning av inomhusproblematik såsom fukt och mögel-, luftförorenings-, ventilations-, belysnings- och bullerutredningar.

- utifrån ovan expertkunskaper.

  • i stor utsträckning ge råd och stöd i lagefterlevnad och rutinimplementering inklusive handläggning av tillstånds- och anmälningsärenden,
  • planera och genomföra utbildningar och nätverksmöten,
  • bereda och rapportera ärenden internt,
  • vara universitetets kontaktperson gentemot myndigheter för arbetsmiljöfrågor inom ditt arbetsområde.

Önskvärda kvalifikationer
Utbildning som arbetsmiljöingenjör eller annan utbildning, erfarenhet och kompetens som sammantaget bedöms likvärdig.

Dokumenterad erfarenhet, intresse och engagemang för arbetsmiljö och arbetsmiljörelaterade frågor.

God förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska och engelska.

Som person vill vi att du är resultatorienterad och ansvarstagande, systematisk och noggrann, har lätt för att samarbeta samt har god förmåga att skapa varaktiga relationer. Vi vill även att du har erfarenhet av ett konsultativt arbetssätt och att planera och genomföra utbildningar. Arbetet är stundtals intensivt, vilket innebär att du måste kunna prioritera mellan olika uppdrag och arbetsuppgifter. Stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper.

Meriterande är arbetslivserfarenhet av att driva dessa frågor inom motsvarande stora organisationer samt erfarenhet inom närliggande områden.

Ange löneanspråk i din ansökan.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2017-08-14 eller efter överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2017/1407
Kontakt
  • Claes Nilén, avdelningschef och miljöchef, 046-2224159
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62, st@st.lu.se
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64, kansli@saco-s.lu.se
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66, sekocivil@seko.lu.se
Publicerat 2017-05-02
Sista ansökningsdag 2017-05-23

Tillbaka till lediga jobb