Lunds universitet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Juridiska fakulteten är en av Lunds universitets fyra ursprungliga fakulteter. Vid fakulteten verkar ca 2000 studenter på grundnivå och avancerad nivå och ett 160-tal anställda varav ett 40-tal är doktorander.

Mer information om fakulteten finns på vår hemsida www.jur.lu.se

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna består i huvudsak av forskning men även undervisning upp till 20 procent av arbetstiden ingår. Fakultetens forskare och lärare förväntas bidra till en levande forskningsmiljö och fakultetens övriga verksamhet och i huvudsak bedriva arbetet på arbetsplatsen.

  

Ämnesområdet

Den sökande som anställs ska delta i det omfattande forskningsprojektet “Ömsesidiga rättsliga och ekonomiska förutsättningar för lyckad integration” finansierat av familjen Kamprads stiftelse.

Projektet kommer att analysera ekonomiska och sociala rättigheter och skyldigheter för nyanlända personer, med utgångspunkt i politiska mål för integration: lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk eller kulturell bakgrund. Syftet är att granska de rättsregler som direkt eller indirekt påverkar integration, inom områden såsom ekonomiska betydelse för samhälle, arbetsmarknad och rätt till välfärd, och att adressera dem från ekonomiskt respektive sociologiskt perspektiv. Införda och föreslagna regler kommer att utvärderas genom analys av gällande rätt och underliggande normer och värderingar såsom moraliska principer, mänskliga rättigheter och rättsekonomiska teorier.

Du är välkommen att kontakta projektledare professor Mats Tjernberg om du önskar att ta del av ansökan till forskningsprojektet: telefon 046-222 11 19 eller mats.tjernberg@jur.lu.se

 

Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt en juris doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara en juris doktorsexamen. Examen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

 

Bedömningsgrunder

Bedömningsgrunder vid aktuell anställning är god förmåga att utveckla och genomföra forskning liksom pedagogisk förmåga. Särskild vikt kommer att fästas vid den vetenskapliga förmågan samt den sökandes lämplighet för att ingå i projektet. Med det avses goda kunskaper i allmän rättslära, arbetsrätt, skatterätt eller socialrätt, liksom analytisk förmåga, kapacitet för att anlägga breda perspektiv och strukturella angreppssätt, och förmåga att arbeta inom stora forskningsgrupper.

 

Ansökningsprocess

Ansökan ska innehålla följande:

 • curriculum vitae (CV)
 • kopia på doktorsexamensbevis
 • intyg från andra erfarenheter och kompetenser som är relevanta för anställningen
 • en beskrivning och plan för den forskning som sökanden avser att utföra inom den rättsliga delen av projektet ”Ömsesidiga rättsliga och ekonomiska förutsättningar för lyckad integration” (högst fem sidor)
 • förteckning över doktorsavhandlingen och de övriga två vetenskapliga arbeten som sökanden önskar åberopa
 • de åberopade vetenskapliga arbetena
 • kortfattad redogörelse för pedagogiska meriter

 

Varaktighet

Två år. Anställningen får förlängas om det finns särskilda skäl.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2017-11-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2017/1428
Kontakt
 • Mats Tjernberg, professor, projektledare, +46 46 222 11 19, mats.tjernberg@jur.lu.se
 • Per Nilsén, prefekt, +46 46 222 10 42, per.nilsen@jur.lu.se
Facklig företrädare
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64, kansli@saco-s.lu.se
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62, st@st.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66, sekocivil@seko.lu.se
Publicerat 2017-05-03
Sista ansökningsdag 2017-06-14

Tillbaka till lediga jobb