Lunds universitet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Juridiska fakulteten är en av Lunds universitets fyra ursprungliga fakulteter. Vid fakulteten verkar ca 2000 studenter på grundnivå och avancerad nivå och ett 160-tal anställda varav ett 40-tal är doktorander.

Mer information om fakulteten finns på vår hemsida www.jur.lu.se

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna består i huvudsak av forskning men även undervisning upp till 20 procent av arbetstiden ingår. Fakultetens forskare och lärare förväntas bidra till en levande forskningsmiljö och fakultetens övriga verksamhet och i huvudsak bedriva arbetet på arbetsplatsen.

 

Undervisningen ska företrädesvis bedrivas inom ämnesområdena offentlig rätt eller miljörätt på juristprogrammet.

 

Ämnesområdet

Minst en postdoktorställning ledigförklaras inom ämnesområdet offentlig rätt eller miljörätt.

Ämnesområdet offentlig rätt omfattar den del av rättsordningen som avser förhållanden mellan enskilda personer och offentliga organ, såsom riksdag, regering, myndigheter och kommuner, samt de inbördes förhållandena mellan sådana organ. Inom ämnesområdet behandlas bland annat frågor om de rättsliga ramarna för demokratiskt utsedda organ samt förfarandet i den offentliga förvaltningen och förvaltningsdomstolarna. Förutom konstitutionell rätt samt allmän och speciell förvaltningsrätt, omfattas även exempelvis offentlig upphandling och personuppgiftshantering. Postdoktorsprojektet i offentlig rätt ska anlägga ett svenskt eller nordiskt perspektiv.

Ämnesområdet miljörätt omfattar de delar av rättsordningen som syftar till skydd för miljön och ekologiskt hållbar utveckling, i vid bemärkelse. Ämnesområdet omfattar frågor om till exempel skydd för ekosystem eller delar av dem (vatten, luft, art- och områdesskydd etc.), risker med kemikalier eller avfall, begränsad klimatpåverkan och samspelet mellan olika faktorer för ett framgångsrikt miljöskydd. Vidare behandlas bland annat frågor om hur lagstiftning är, eller kan vara, utformad för att vara effektiv i förhållande till sitt miljöskyddssyfte, inklusive kontroll, sanktioner och styrmedel för frivilliga åtgärder, hur behovet av miljöskydd balanseras mot konkurrerande intressen och utformningen av miljörättsliga processer. Postdoktorsprojektet i miljörätt kan ha ett nationellt, regionalt eller internationellt perspektiv, och får gärna ha en interdisciplinär karaktär.

 

Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt en juris doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara en juris doktorsexamen. Examen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

 

Bedömningsgrunder

Bedömningsgrunder vid aktuell anställning är god förmåga att utveckla och genomföra forskning liksom pedagogisk förmåga. Särskild vikt kommer att fästas vid den vetenskapliga förmågan.

Ansökningsprocess

Ansökan ska innehålla följande:

 • curriculum vitae (CV)
 • kopia på doktorsexamensbevis
 • intyg från andra erfarenheter och kompetenser som är relevanta för anställningen
 • plan över forskningsprojekt (inklusive publikationsplan) som sökande önskar arbeta med under tiden som postdoktor (högst fem sidor)
 • förteckning över doktorsavhandlingen och de övriga två vetenskapliga arbeten som sökanden önskar åberopa
 • de åberopade vetenskapliga arbetena
 • kortfattad redogörelse för pedagogiska meriter

 

Varaktighet

Två år. Anställningen får förlängas om det finns särskilda skäl.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2017-11-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2017/1431
Kontakt
 • Annika Nilsson, professor, +46 46 222 10 23, annika.nilsson@jur.lu.se
 • Vilhelm Persson, docent, +46 46 222 10 09, vilhelm.persson@jur.lu.se
 • Per Nilsén, prefekt, +46 46 222 10 42, per.nilsen@jur.lu.se
Facklig företrädare
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64, kansli@saco-s.lu.se
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62, st@st.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66, sekocivil@seko.lu.se
Publicerat 2017-05-03
Sista ansökningsdag 2017-06-14

Tillbaka till lediga jobb