Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, kemiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Arbetsuppgifter

Samaggregering mellan peptider och lipider påverkar bildandet och användningen av peptidbaserade biomaterial, samt är avgörande för uppkomst av sjukdomar som arterioskleros och de neurodegenerativa sjukdomarna Parkinson och Alzheimer. Den molekylära mekanismen bakom denna samaggregering och vilka egenskaper, såsom struktur, aggregaten har är inte känt. Vi arbetar i flera olika projekt med det övergripande målet att bättre förstå dessa aspekter, samt struktur och egenskaper hos de bildade samaggregaten.

I detta projekt ämnar vi karaktärisera strukturen hos peptid-lipidkomplex på den kolloidala längdskalan (1-100 nm) genom att framför allt använda neutronspridning och utnyttja möjligheterna med kontrastvariation. Initialt är vi intresserade av den övergripande strukturen hos komplexen och möjligheten till molekylär specificitet i växelverkan mellan peptid och lipid.

Projektet är en del av SwedNESS (http://www.swedness.se), en nationell forskarskola för neutronspridning finansierad av Strategiska Stiftelsen. Syftet med forskarskolan är att utbilda en ny generation av skickliga och kompetenta användare av neutronspridning som en förberedelse för etableringen av spallationskällan ESS i Lund. Forskarskolan kommer att erbjuda specifika kurser i neutronspridning, och inom projektets ram kommer neutronspridningsexperiment att genomföras vid någon eller några av de redan existerande neutronanläggningarna i världen. Doktorander förväntas även att, under projektets gång, vistas 2-6 månader vid någon neutronanläggning.

Inom kemiska institutionen vid Lunds universitet kommer du även att ingå i ett samarbetande nätverk bestående av studenter och forskare vid avdelningarna för fysikalisk kemi (http://www.fkem1.lu.se) samt biokemi och strukturbiologi (http://www.cmps.lu.se/biostruct/) vid Lunds universitet.

Kvalifikationer

Masterexamen eller motsvarande i kemi med fysikalisk-kemisk inriktning, eller i fysik med inriktning mot mjuk materia och/eller nanomaterial. Dokumenterad kunskap och erfarenhet av lågvinkelspridning är önskvärt. Arbetet kräver goda kunskaper i grundläggande fysik och/eller fysikalisk kemi, samt matematik. Kunskaper i biofysik eller biofysikalisk kemi är önskvärt. Även kunskap och färdighet i programmering i MATLAB eller liknande verktyg är önskvärt. En utmärkt engelska (förståelse, tal och skrift) är en förutsättning, liksom goda kunskaper i att kunna presentera och kommunicera forskningsresultat för andra. Detta måste kunna styrkas av dokumentation. Du måste även kunna arbeta i grupp och samarbeta med forskare från olika områden.

Följande dokument ska inkluderas i ansökan: ett ansökningsbrev (1/2-1 sida) där du beskriver varför du vill doktorera i fysikalisk kemi vid Lunds universitet, och hur detta projekt stämmer överens med dina egna forskningsintressen och bakgrund.


Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde Snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2017/1477
Kontakt
  • Sara Snogerup Linse, professor, 046-222 82 46; sara.linse@biochemistry.lu.se
  • Ulf Olsson, professor, 046-222 81 59; ulf.olsson@fkem1.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62, st@st.lu.se
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64, kansli@saco-s.lu.se
Publicerat 2017-05-05
Sista ansökningsdag 2017-05-26

Tillbaka till lediga jobb