Lunds universitet, Institutionen för strategisk kommunikation

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Samhällsvetenskapliga fakulteten är ett av Sveriges ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhällsvetenskap och beteendevetenskap och bedriver verksamhet i både Lund och Helsingborg.

Institutionen för strategisk kommunikation bedriver Sveriges största utbildnings- och forskningsverksamhet inom forskningsfältet strategisk kommunikation. Institutionen är dessutom en av de största enheterna inom området i Europa. Verksamheten är lokaliserad till Campus Helsingborg, som präglas av Lunds universitets genuinitet placerad i en ung och dynamisk miljö med tvärvetenskapligt tänkande. Kännetecknande för verksamheterna vid Campus Helsingborg är också en stark samverkan med näringsliv och offentlig verksamhet inom såväl utbildning som forskning.

Institutionen för strategisk kommunikation erbjuder utbildning på grundnivå och avancerad nivå inom ramen för tre eftersökta utbildningsprogram. I dagsläget har institutionen knappt 25 anställda och utbildar cirka 330 studenter på helårsbasis. Vid institutionen bedrivs framgångsrik forskning inom flera områden, t.ex. kriskommunikation, varumärkesprocesser, organisationskommunikation, offentlig diplomati och informationspåverkan samt nya medier och demokrati. Forskningsmiljön är fortsatt på stark framväxt och präglas av livaktiga internationella kontakter där ämnesövergripande initiativ välkomnas. Arbetsmiljön vid institutionen kännetecknas bland annat av arbete i lärarlag, aktivt arbete med strategi- och utvecklingsfrågor och en internationell miljö där engelskan utgör ett naturligt inslag i vardagen.

Arbetsuppgifter:
Arbetsuppgifterna omfattar både undervisning och forskning. Administrativa uppgifter ingår också till en mindre del. I dagsläget ger institutionen tre olika utbildningsprogram: Master of Science in Strategic Communication, Kandidatprogrammet i strategisk kommunikation samt Kandidatprogrammet i strategisk kommunikation och digitala medier. Institutionen erbjuder även fristående kurser.

Innehavaren av tjänsten kommer främst att undervisa på kandidat- och mastersprogrammen och särskilt på kurser med fokus på marknadskommunikation, digitala medier, ledarskap och management. Även undervisning i metod och handledning av uppsatser ingår. Forskning och kompetensutveckling ingår med minst 20 procent för lektorer och med minst 10 procent för adjunkter.

Den sökande ska kunna fungera som en självständig och aktiv forskare, och det finns förväntningar om att bidra till institutionens gemensamma forskningsmiljö. Förmåga att undervisa på engelska är ett krav.

Behörighet:
För behörighet krävs avlagd doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen i relevant ämnesområde samt uppvisad pedagogisk skicklighet. Sökande ska kunna uppvisa tidigare erfarenhet av undervisning och forskning inom området strategisk kommunikation, företagsekonomi eller annat närliggande ämnesområde. Det är särskilt viktigt att den sökande har kompetens inom området marknadskommunikation, ledarskap och management.

Bedömningsgrund:
Bedömningsgrunder vid anställning som lärare finns angivna i 4 kap 4 § högskoleförordningen. Vid tillsättningen kommer hänsyn att tas till Lunds universitets anställningsordning http://www.medarbetarwebben.lu.se/sites/medarbetarwebben.lu.se/files/lus-anstallningsordning.pdf

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan

Anställningsform Visstidsanställning 3-6 månader
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde 2017-08-01
Löneform Månadslön
Anställningen avslutas 2018-01-31
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 20%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2017/1479
Kontakt
  • Charlotte Simonsson, prefekt, +46 42 356 508, charlotte.simonsson@isk.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62, st@st.lu.se
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64, kansli@saco-s.lu.se
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66, sekocivil@seko.lu.se
Publicerat 2017-05-17
Sista ansökningsdag 2017-05-26

Tillbaka till lediga jobb