Lunds universitet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Institutionen för kliniska vetenskaper Lund agerar i samarbete med medicinska fakulteten och Skånes universitetssjukhus i Lund, för att ge optimala förutsättningar för klinisk, preklinisk translationell forskning, betydande utbildningsinsatser och utveckling.

IKVLs organisation strävar efter en parallellitet med sjukvården för att optimera utvecklings- och samarbetsmöjligheterna.

Verksamheten är fördelad på 30 avdelningar, utbildning inom exempelvis läkarprogrammet, runt 480 aktiva doktorander med cirka 50 disputationer per år.

Kravprofil
Forskargruppen har under flera år arbetat med att ta fram en ny diagnostik och terapimetod för prostatacancer. Vi har biokemiskt karakteriserat olika antikroppsbaserade radiokonjugat för bildåtergivning (SPECT/PET/CT) och/eller radionuklidterapi mot prostatacancer. Monoklonala antikroppar är framtagna i ett internationellt samarbete. Dessa antikroppar binder specifikt till ett protein human kallikrein 2 (hK2), vilket uttrycks i prostatavävnad. Det har visat sig väl fungera att målsöka hK2-protein och härigenom skapa en metod för att visualisera tumörvävnad, samt med lämpliga radionuklider även behandla tumörer.

Arbetsuppgifter
Huvudsyftet är att undersöka terapieffekten av målsökande radioaktivt märkt antikropp även i kombination med extern strålterapi. Synergieffekter skall karakteriseras.

Arbetsuppgifterna innefattar 1) konjugering av antikroppar med olika radionuklider 2) karakterisering av de inmärkta antikropparna in vitro i olika tumöruttryckande cellinjer, 3) biokinetiska studier i in vivo modeller av prostatacancer, 4) dosimetriberäkningar. Resultaten kommer att ligga till grund för kommande kliniska studier.

Kvalifikationskrav
Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Huvudområde för utbildning bör vara medicinsk strålningsfysik, bioteknik, biomedicin eller motsvarande.

Meriterande för anställningen är kunskaper inom dosimetri, molekylär bioteknik, biofysik, biomedicin, farmaci eller motsvarande och gärna kemikunskaper inom separations-, konjugerings-, radiokemi och/eller praktiska erfarenheter av immunoassays och sterilteknik/cellstudier. Erfarenhet från radionuklidterapi i prekliniska djurmodeller är meriterande. Godkända kurser i strålskydd och försöksdjurkunskap önskvärt.

Bedömningsgrunder
Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet. Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:
• God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
• Pedagogisk förmåga.

Anställningen är tidsbegränsad 24 månader med föreslagen start snarast.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2017-07-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2017/1514
Kontakt
  • Sven-Erik Strand/senior professor/projektledare, 046-173116
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62, st@st.lu.se
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64, kansli@saco-s.lu.se
Publicerat 2017-05-08
Sista ansökningsdag 2017-06-06

Tillbaka till lediga jobb