Lunds universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för kliniska vetenskaper Malmö

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Kravprofil
%Work duties In this PhD project we will study differences between newly identified diabetes subtypes, especially with respect to genetics and pharmacology. We will use genetic methods such as imputation, genome-wide association, meta-analysis and next-generation sequencing. Further, findings will be followed up using various bioinformatics methods. Other methods that will be used include clustering algorithms and machine learning. The main duties of doctoral students are to devote themselves to their research studies which includes participating in research projects and third cycle courses. The work duties can also include teaching and other departmental duties (no more than 20%). Admission requirements A person meets the general admission requirements for third-cycle courses and study programmes if he or she: • has been awarded a second-cycle qualification, or • has satisfied the requirements for courses comprising at least 240 credits of which at least 60 credits were awarded in the second cycle, or • has acquired substantially equivalent knowledge in some other way in Sweden or abroad. Additional requirements: • Very good oral and written proficiency in English. • Good knowledge in bioinformatics, including programming (perl or acquivalent, bash, R, ect) and statistics is desirable. • An extra merit is experience in genetical analyses, preferably GWAS. • A background in biology/medecin with further education in bioformatics. • Knowledge in farmacology and diabetic complications. Great consideration will also be given to good collaborative skills, communications capability, drive and independence, as well as the ability to fit into the research group. Terms of employment Only those admitted to third cycle studies may be appointed to a doctoral studentship. Third cycle studies at LTH consist of full-time studies for 4 years. A doctoral studentship is a fixed-term employment of a maximum of 5 years (including 20% departmental duties). Doctoral studentships are regulated in the Higher Education Ordinance (1993:100), chapter 5, 1-7 §§. %

Arbetsuppgifter


Kvalifikationer

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Malmö
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2017/1544
Kontakt
  • Ola Hansson- P. I. and Main Supervisor, +46 40 39 12 01
  • Emma Ahlqvist- Assistant Supervisor, +46 40 39 12 14
Publicerat 2017-05-16
Sista ansökningsdag 2017-05-30

Tillbaka till lediga jobb