Lunds universitet, institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Introduktionstext:

Handledare: Daniel Metcalfe (http://www.nateko.lu.se/dan-metcalfe) & Johannes Rousk (http://www.biology.lu.se/johannes-rousk)

Förståelsen för de faktorer som driver skogens näringstillgänglighet är nödvändig för att förutspå hur klimatförändringar påverkar skogens struktur och funktion, vilket i sin tur påverkar klimatpolitik för skogar. En del näringskällor är väl kända. Men kunskapen om andra källor, såsom de som genereras från herbivorer och speciellt från rygggradslösa herbivorer är mycket lägre. Herbivorer påverkar växters näringstrategier genom en mängd olika processer inverkar på mängden näringsämnen som når marken vilket potentiellt kan ha stora, och i stort outforskade, effekter på skogar. Mycket forskning har dock skett inom invertebrat herbivori. Men en stor andel av dessa studier har fokuserat på studier kring vad, när och varför herbivorer var aktiva och hur växter svarade på herbivori. Denna forskning är värdefull, men inkluderar inte mängden näringsämnen som extraheras direkt från växter via herbivorer och via denna väg slutligen når marken. Därför kan vi inte heller idag jämföra hur denna flux av näring, som styrs av herbivorer, förhåller sig till andra näringskällor.
Inom det här doktorandprojektet kommer material från och av ryggradslösa herbivorer insamlas inom ett globalt nätverk av mätstationer i skog. Det insamlade materialet kommer att användas i ett kontrollerat experiment där temperatur och fuktighet varierar mellan behandlingar för att studera hur herbivori kan förändra biogeokemiska processer i marken under olika klimatförändringsscenarier.

Arbetsuppgifter:

Projektet kommer att innefatta etablering av experiment där olika kombinationer av jord och material av och från ryggradslösa herbivorer kommer att utsätts för en rad biologiska och kemiska mätningar under olika temperatur- och fuktighetsförhållanden. Inom detta experiment kommer de interaktiva effekterna av klimat och herbivorprodukter på markens egenskaper och processer mätas. Detta huvudsakliga syftet med projektet är att:
1) Jämföra kapaciteten av markens mikroorganismer att bryta ner produkter från herbivorer med växtmaterial.
2) Förstå effekterna av herbivorers produkter på mikrobers aktivitet samt nedbrytning av gammalt kol i marken och näringscykler.
3) Studera förändringar i mängden och formen av näring i mark efter tillsättning av herbivorers produkter.
4) Förstå hur markprocesser påverkas av herbivorprodukter under förändrade temperatur- och fuktighetsförhållanden.

Kvalifikationer:

Essential:
• Universitetsexamen i relevant ämnesområde (miljövetenskap, ekologi, markvetenskap, naturgeografi)
• Erfarenhet av laboratoriearbete, särskilt med biokemi / mikrobiologi
• Förmåga att resa omfattande och tillbringa långa perioder med fältarbete.
• Förmåga till effektiv tidshantering och att flexibelt ta vara på den korta fältsäsongen på norra breddgrader.
• Körkort eller möjlighet att skaffa körkort innan September 2017.
• Möjlighet att tillhandahålla två referenser från tidigare arbetsgivare / handledare, möjligtvis fler.

Preferred:
• Erfarenhet av kvantitativ analys, framförallt statistik.
• Erfarenhet av vetenskaplig publikation, speciellt på engelska.
• Erfarenhet av användning och analys av isotoper.
• Erfarenhet av att söka och få bidrag eller andra utmärkelser
• Erfarenhet av att arbeta självständigt och att organisera ett eget arbetsschema för att uppnå specifika mål.
• Erfarenhet av att arbeta framgångsrikt inom ett lag.
• Erfarenhet av att hantera och leda ett lag.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde September 2017, varaktighet 4 år
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2017/1584
Kontakt
  • Daniel Metcalfe, Lektor, 072-205 2795, dan.metcalfe@nateko.slu.se
  • Natalie Nyman, personaladministratör, 046-222 78 30, natalie.nyman@cgbkansli.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62, st@st.lu.se
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64, kansli@saco-s.lu.se
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66, sekocivil@seko.lu.se
Publicerat 2017-05-22
Sista ansökningsdag 2017-07-20

Tillbaka till lediga jobb