Lund University, Faculty of Medicine,

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Anställning
En anställning tillsvidare som universitetslektor i neurovetenskap med placering tillsvidare vid institutionen för experimentell medicinsk vetenskap i Lund.
Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår främst forskning inom neurovetenskap. Innehavare ska även delta i undervisning och handledning inom grundutbildning, avancerad utbildning och forskarutbildning samt handledning av postdocs. Interna eller externa uppdrag och andra arbetsuppgifter kan komma att ingå.
Behörighet
Behörig att anställas som lektor enligt Högskoleförordningen 4 kap 4 § är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Enligt Lunds universitets anställningsordning måste den sökande ha genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller på annat sätt ha inhämtat motsvarande kunskaper för att vara behörig. Om det finns särskilda skäl kan den som inte har högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor ändå anses vara behörig.
Bedömningsgrunder
Den sökande ska ha visat vetenskaplig och pedagogisk skicklighet av betydelse för ämnet. Vid bedömningen kommer särskild vikt att tillmätas den vetenskapliga skickligheten. Den sökande ska dock ha en kunskapsbakgrund i ämnet som innebär att vederbörande kan ha en helhetssyn på såväl forskning, forskarutbildning och grundutbildning.
Den sökande ska ha visat vetenskaplig skicklighet genom att ha publicerat vetenskapliga artiklar inom ämnet, handlett forskarstuderande fram till disputation samt erhållit forskningsanslag i konkurrens. Meriterande är även nationellt och internationellt nätverksarbete och vetenskapliga samarbeten. Den sökande ska ha visat pedagogisk skicklighet såväl inom undervisningen som inom handledning på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå. Den sökande ska visa förmåga till ledarskap, visa förmåga att interagera med det omgivande samhället samt ha god samarbetsförmåga.
För lärare vid Lunds universitet gäller som allmänt behörighetskrav att vara lämplig för och ha den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Det förväntas att alla icke-svenska talande sökande kommer att behärska det svenska språket inom en treårsperiod, med språkkunskaper tillräckliga för utbilda student på grundnivå och för kommunikation med universitetets administrativa system.

Vid anställning av lärare gäller, utöver vad som följer av högskoleförordningen, Lunds universitets anställningsordning samt Medicinska fakultetens allmänna kravprofil och bedömningsgrunder vid anställning som universitetslektor: www.med.lu.se/lfn
Övrig information
Upplysningar lämnas av dekanus Gunilla Westergren-Thorsson, tel +46 46 222 80 84, Gunilla.Westergren-Thorsson@med.lu.se och prefekt Eva Ekblad, tel +46 46 222 06 88 eller +46 72 527 22 44, Eva.Ekblad@med.lu.se
Upplysningar om ansökningsförfarande lämnas av rekryteringshandläggare Helene Berggren, tel +46 46 222 71 11, Helene.Berggren@med.lu.se
Anställningen tillsätts efter förslag från medicinska lärarförslagsnämnden.
Ansökningsförfarande
Anställningen söks elektroniskt via Lunds universitets sökandeportal senast 2017-10-23. Ansökan redovisas enligt medicinska fakultetens anvisningar för sökande till läraranställning (se http://www.med.lu.se/lfn under rubrik Meritsammanställning och CV). Sökandes namn kommer att framgå på medicinska fakultetens hemsida i annat fall kontakta rekryteringshandläggaren.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2017/1730
Facklig företrädare
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64, kansli@saco-s.lu.se
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62, st@st.lu.se
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66, sekocivil@seko.lu.se
Publicerat 2017-09-12
Sista ansökningsdag 2017-10-23

Tillbaka till lediga jobb