Lunds universitet, Institutionen för kliniska vetenskaper Lund

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Institutionen för kliniska vetenskaper Lund agerar i samarbete med Medicinska fakulteten och Skånes universitetssjukhus i Lund, för att ge optimala förutsättningar för klinisk, preklinisk translationell forskning, betydande utbildningsinsatser och utveckling.

IKVLs organisation strävar efter en parallellitet med sjukvården för att optimera utvecklings- och samarbetsmöjligheterna. Verksamheten är fördelad på 30 avdelningar, utbildning inom exempelvis läkarprogrammet, runt 480 aktiva doktorander med cirka 50 disputationer per år. Därmed är IKVL Lunds universitets största institution. 

För närvarande finns inget botemedel mot epilepsi. Befintliga behandlingar verkar enbart genom att lindra symptomen hos dessa patienter. Men nya metoder och möjligheter växer fram. Stamcells- och gen-terapi i kombination med optogenetik är ett sätt att försöka ersätta, förnya och/eller stimulera nervceller som skadats, förlorats eller på annat sätt är involverade i sjukdomen.

Vi söker en doktorand till forskningsprojektet ” Cell-based regenerative medicine approaches in Epilepsy”. Projektet är en del av ett ECE Marie Curie finansierat Consortium ”Training4CRM” med syftet att: Transplantera GABAerga neuroner i epileptiska djur och övervaka de terapeutiska effekterna in vivo och in vitro; (2) Histologiskt och funktionellt undersöka potentiella förbindelser/kontakter mellan värdvävnad och transplanterade neuroner med hjälp av optogenetik; (3) Utveckla verktyg/processer som möjliggör ljusstimulering av celler för att kontrollera GABA frisättning som registreras med hjälp av patch-clamp på värdcellerna.

Huvudsaklig arbetsplats är Epilepsicentrum, Lunds Universitet men eftersom projektet är ett samarbete inom Consortiet kommer det att innefatta kortare utbytesperioder på annan ort.

Behörighet: Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

• avlagt examen på avancerad nivå eller

• fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller

• på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Övriga krav/meriter:

• den sökande får inte ha studerat eller varit bosatt i Sverige i mer än 1 år de senaste tre åren

• den sökande får heller inte vara disputerad

• goda kunskaper i engelska, i tal och skrift

• tidigare projektarbete inom neurobiologi så väl som erfarenhet av tekniker som cellodling, celltransplantation, PCR och immunhistokemi ses som meriterande.

Arbetsuppgifter

Doktoranden kommer att vara en del av en multidisciplinär grupp och ansvara för etablering och utveckling av transplantation av humana inducerat pluripotenta stamceller i epilepsimodeller in vitro och in vivo.

  • Tillämpa/anpassa befintliga protokoll för cell-transplantation och optogenetik till hSCs (hiPSCs och hNSCs)
  • Ljus-stimulerad/kontrollerad frisättning av neurotransmittorer
  • Registrera effekter in vivo och in vitro

Instruktioner för ansökan

Ansökan bör skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla ett personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen, och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2017-09-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2017/1769
Kontakt
  • Mérab Kokaia/avdelningschef, +46 46 222 0547, merab.kokaia@med.lu.se
  • My Andersson/forskare, +46 46 222 05 48, my.andersson@med.lu.se
  • Emmy Heidenblad/personalsamordnare, +46 46 222 83 47, emmy.heidenblad@med.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62, st@st.lu.se
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64, kansli@saco-s.lu.se
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66, sekocivil@seko.lu.se
Publicerat 2017-05-30
Sista ansökningsdag 2017-07-31

Tillbaka till lediga jobb