Lunds universitet, Centrum för teologi och religionsvetenskap (CTR

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Centrum för teologi och religionsvetenskap (CTR) har under olika namn funnits i Lund ända sedan universitetet började sin verksamhet 1668. Vid CTR bedrivs undervisning inom specialiseringarna religionshistoria och religionsbeteende-vetenskap, bibelvetenskap, kyrko- och missionsstudier samt tros- och livsåskådningsvetenskap. Forskning bedrivs inom i princip alla religionsvetenskapliga och teologiska discipliner.

Institutionen utgör en av åtta institutioner vid Humanistiska och teologiska fakulteterna.

Lunds universitet ledigkungör härmed en tvåårig anställning som postdoktor i judaistik med placering vid Centrum för teologi och religionsvetenskap. Anställningen inriktas mot andra templets judendom och den rabbinska perioden.

Ref nr: PA 2017/1814

Tillträde: 1 augusti 2018 eller enligt överenskommelse

Upplysningar om anställningens innehåll: bitr prefekt för forskningen Johanna Gustafsson Lundberg (+46 46 222 43 40; johanna.gustafsson_lundberg@ctr.lu.se) och/eller docent Karin Zetterholm (+46 46 222 90 41; karin.zetterholm@ctr.lu.se).

Upplysningar om personal- och lönefrågor: personalansvarig Lena Kandefelt ( +46 46 222 72 24; lena.kandefelt@kansliht.lu.se).

Inom judaistik studeras judendomens och det judiska folkets historiska, kulturella, religiösa och litterära uttryck och erfarenheter. För att kunna belysa och förstå denna religiösa och kulturella mångfald från biblisk tid till våra dagar vilar judaistikstudier på en tvärvetenskaplig grund där historia, litteraturvetenskap, religionsvetenskap och sociologi utgör några av de centrala byggstenarna. Till judaistik räknas även språkliga studier i hebreiska, arameiska och jiddisch.

En avgörande tid för judendomens utveckling var perioden strax före det andra templets fall år 70 och fram till 700-talet när den rabbinska judendomen växte fram i interaktion med kristna grupper och grunden lades för islam. Sökande till den nu utlysta postdoktorstjänsten bör bedriva forskning i något ämne inom denna tidsperiod. Tänkbara områden är den tidiga Jesusrörelsen, icke-kanonisk judisk litteratur (apokryfer och pseudepigrafer), apokalyptisk messianism med koppling till kristendomens begynnelse, rabbinsk judendom och litteratur, texter som kombinerar tron på Jesus med judisk identitet och den judisk-kristna miljö i vilken islam växte fram.

Innehavaren av postdoktorstjänsten förväntas samarbeta med forskare och lärare inom andra relevanta ämnen inom CTR såsom Gamla eller Nya testamentet, patristik och islamologi. Undervisning kan förekomma inom ramen för anställningen, dock till högst 20 % av arbetstiden.

Som en del av forskningsskyldigheten ska innehavaren delta i och bidra till forskningsmiljön bl. a. genom att aktivt delta i de forskningsseminarier och andra forskningsrelaterade aktiviteter som pågår inom ämnet. Innehavaren förväntas bedriva sin forskning i huvudsak på arbetsplatsen i Lund.

Behörig att anställas som postdoktor är den som högst tre år före ansökningstidens utgång har avlagt doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Om examen har avlagts tidigare ska intyg om föräldraledighet, sjukdom el. dyl. insändas i samband med ansökan. Om den sökande har annat än ett skandinaviskt modersmål krävs mycket goda och dokumenterade kunskaper i engelska.

Särskilt meriterande är:

• goda språkkunskaper i hebreiska, arameiska/syriska eller grekiska

• erfarenhet av forskning om judiska och kristna icke-kanoniska texter från perioden

• erfarenhet av forskning om judisk tradition och judisk-kristna texter som påverkat islams framväxt

• erfarenhet av webbaserad undervisning.

Bedömningsgrund är god förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet samt pedagogisk förmåga. Vid anställning som postdoktor ska främst den vetenskapliga förmågan beaktas. I övrigt ska bedömningen göras med utgångspunkt i den för anställningen fastställda kravprofilen. Som grund för bedömning av den sökandes meriter ska den sökande bifoga en projektplan för den forskning som är tänkt att utföras inom anställningen.

Ansökan ska innehålla följande:

- Undertecknat fullständigt curriculum vitae (CV) samt vidimerad kopia på doktorsexamen -

- Publikationsförteckning (inklusive ISBN- och ISSN-nummer).

- Undertecknad plan om högst 1500 ord (exklusive litteraturlistor) över det forskningsprojekt som sökanden  avser att genomföra under anställningstiden.

Projektplanen ska innehåll följande rubriker:

• Beskrivning av projektet (frågeställning och sammanfattning)

• teori och metod

• relation till den internationella forskningsfronten

• forskningsområdets internationellt viktigaste arbeten

• den sökandes kompetens och meriter för projektet

• tidsplan och redovisningsform för projektet.

Obs! Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med ovanstående anvisningar samt att allt är inskannat (som en sammanhängande PDF-fil) och universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag genom rekryteringsportalen MyNetwork.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 1 augusti 2018
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2017/1814
Kontakt
  • bitr prefekt f forskn Johanna Gustafsson Lundberg, +46 46 222 43 40; johanna.gustafsson_lundberg@ctr
  • docent Karin Zetterholm , +46 46 222 90 41; karin.zetterholm@ctr.lu.se
  • personalansvarig Lena Kandefelt, +46 46 2227224; lena.kandefelt@kansliht.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62, st@st.lu.se
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64, kansli@saco-s.lu.se
Publicerat 2017-06-13
Sista ansökningsdag 2017-09-29

Tillbaka till lediga jobb