Lunds universitet, Inst för service management och tjänstevetenskap

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Samhällsvetenskapliga fakulteten är ett av Sveriges ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhällsvetenskap och beteendevetenskap och bedriver verksamhet i både Lund och Helsingborg.

Institutionen för service management och tjänstevetenskap är en tvärvetenskaplig undervisnings- och forskningsmiljö som idag genom sina anställda omfattar tjänstevetenskap, företagsekonomi, kulturgeografi och ekonomisk geografi, sociologi, etnologi, historia och miljöstrategi. Institutionen kombinerar branschnära utbildning i service management med forskning och forskarutbildning i tjänstevetenskap. Utbildningsprogrammen på kandidat- och masternivå har i den senaste nationella utvärderingen av utbildningar på grundnivå och avancerad nivå fått mycket gott omdöme. Institutionen har också varit framgångsrik i konkurrensen om externa forskningsmedel.

Institutionen utbildar inom detaljhandel, hälsa, hotell & turism, logistik och jämställdhet & mångfald. Forskningen som bedrivs är ofta kopplad till dessa fält, och omfattar bland annat servicemöten och servicearbete, ledning och organisering av tjänster, hållbarhet, samt konsumtion och konsumtionskultur.

Kravprofil

 • God nationell och internationell nivå som forskare, där kravet på internationell meritering ska bedömas med hänsyn till ämnets karaktär och tradition.
 • God pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva, utveckla och leda undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder.
 • Förmåga att delta i handledning av doktorander i studier till licentiat- eller doktorsexamen.
 • Förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet.
 • Förmåga i övrigt att leda och utveckla verksamhet.
 • Den undervisning och forskning som ingår är inriktad mot tjänstevetenskap. Särskilt meriterande är erfarenhet av tjänstemarknadsföring och konsumtionsstudier.
 • Undervisningsspråket är svenska, eller annat skandinaviskt språk, men som lärare förväntas man även undervisa på engelska

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna innefattar

 • Utveckla forskning inom tjänstevetenskap.
 • I detta ingår att aktivt söka externa forskningsmedel och aktivt bidra till institutionens forskningsmiljö.
 • I de pedagogiska arbetsuppgifterna ingår att bedriva undervisning på grundläggande och avancerad nivå och av hög kvalitet.
 • I detta ingår även kursansvar och ev program- eller inriktningsansvar och handledning av studenter som skriver uppsatser/examensarbeten.
 • Administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan.

Behörighet

Behörighet att anställas som universitetslektor är den som har:

 • Avlagt doktorsexamen eller annan motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
 • Visat pedagogisk skicklighet.
 • Fem veckors högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper, om det inte föreligger särskilda skäl.

Övriga krav:

Mycket goda kunskaper i svenska, eller annat skandinaviskt språk, samt engelska, i tal och skrift.

Bedömningsgrunder

Vid bedömning av de sökande kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet, med störst vikt på pedagogisk skicklighet.

Vid anställning som universitetslektor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God nationell och internationell nivå som forskare, där kravet på internationell meritering ska bedömas med hänsyn till ämnets karaktär och tradition.
 • God pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva, utveckla och leda undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder.
 • Förmåga att delta i handledning av doktorander i studier till doktorsexamen.
 • Förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet.
 • Förmåga i övrigt att leda och utveckla verksamhet.
 • Erfarenhet av undervisning inom tvärvetenskapliga miljöer.

Se också Anställningsordning och Allmänna anvisningar vid anställning av lärare vid Samhällsvetenskapliga fakulteten.

Vikariat - perioden 170901-181231 eller enl överenskommelse.

Villkor

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Deltid
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 50
Ort Helsingborg
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2017/1910
Kontakt
 • Christer Eldh, 042-35 66 40
 • Eerika Saaristo, eerika.saaristo@ism.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62, st@st.lu.se
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66, sekocivil@seko.lu.se
Publicerat 2017-06-20
Sista ansökningsdag 2017-08-13

Tillbaka till lediga jobb