Lunds universitet, Ekonomihögskolan, Nationalekonomiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Ekonomihögskolan är en av åtta fakulteter inom Lunds universitet. Över 4 000 studenter och cirka 450 forskare, lärare och övrig personal studerar och arbetar här med utbildning och forskning inom ekonomisk historia, företagsekonomi, handelsrätt, informatik, nationalekonomi, statistik och forskningspolitik.

Arbetsuppgifter

Nationalekonomiska institutionen vid Lunds universitet söker en postdoktor i nationalekonomi med inriktning mot internationell ekonomi. Innehavaren ska bedriva forskning i internationell ekonomi och förväntas samarbeta med andra forskare vid institutionen, samverka med studenter samt delta aktivt i institutionens gemensamma verksamhet. I tjänsten ingår undervisning av begränsad omfattning (motsvarande ungefär en kurs och handledning av examensarbeten på grundnivå och avancerad nivå).

Behörighet och kvalifikationer

Vetenskaplig skicklighet är det främsta behörighetskravet. Den sökande måste ha avlagt doktorsexamen i nationalekonomi eller ett näraliggande område (t.ex. finans eller ekonometri). Det går bra att ansöka utan fullbordad doktorsexamen, men behörighetskravet måste vara uppfyllt vid tillträdandet till tjänsten. Den sökande måste uppvisa hög vetenskaplig skicklighet genom kvaliteten på sin avhandling och andra publicerade skrifter.

Förutom ovanstående kommer följande kriterier att tillämpas för bedömning av de sökande:

 • Forskningsplanens relevans och genomförbarhet
 • Andra resultat och utmärkelser som visar den sökandes forskningsförmåga
 • Förmåga att väcka intresse och informera det omgivande samhället om forskning

Bedömningen av de sökande kommer att ta hänsyn till deras erfarenheter, kunskaper och andra personliga egenskaper. De sökandes förmåga att använda sina färdigheter och erfarenheter för att förstärka och utveckla den befintliga forskningen vid Ekonomihögskolan kommer också att beaktas.

Villkor

Tidsbegränsad anställning om två år. Heltid

Ansökningsförfarande

Anställningen söks elektroniskt via Lunds universitets sökandeportal. Alla handlingar ska så långt möjligt laddas upp i portalen som pdf- eller Wordfil eller liknande format. Undantaget är rekommendationsbreven som skickas direkt av referenspersonerna till application@nek.lu.se

Ansökan ska innehålla följande:

 • Ett brev som beskriver den sökandes intresse för tjänsten.
 • En kort forskningsplan.
 • CV med examensbevis och andra bilagor.
 • Lista övers publikationer.
 • Upp till tre representativa publikationer/texter.
 • Två rekommendationsbrev.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2017-11-01 eller efter överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2017/2036
Kontakt
 • Fredrik Sjöholm, Prof i internationell ekonomi, 046-222 74 26, fredrik.sjoholm@nek.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62, st@st.lu.se
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66, sekocivil@seko.lu.se
Publicerat 2017-06-08
Sista ansökningsdag 2017-08-15

Tillbaka till lediga jobb