Ekonomihögskolan, Ekonomisk-historiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Ekonomihögskolan är en av åtta fakulteter inom Lunds universitet. Över 4 000 studenter och cirka 450 forskare, lärare och övrig personal studerar och arbetar här med utbildning och forskning inom ekonomisk historia, företagsekonomi, handelsrätt, informatik, nationalekonomi, statistik och forskningspolitik.

Ekonomisk-historiska institutionen är forskningsintensiv och sysselsätter ca 100 personer: forskare, lärare, teknisk/administrativ personal och doktorander. Institutionen har en omfattande forskarutbildning och samordnar tre internationella masterprogram. Institutionen har ett väl etablerat renommé för sin breda forskning med tonvikt på långsiktiga processer, och med ekonomisk teori och kvantitativa metoder som viktiga forskningsverktyg. Starka forskningsområden är ekonomisk tillväxt och strukturförändring, innovation, energi och hållbarhet, utvecklingsekonomi, ekonomisk demografi, finanshistoria samt utbildning och arbetsmarknad. Mer information finns på institutionens hemsida www.ekh.lu.se .

Lunds universitet ledigkungör en anställning som biträdande universitetslektor i ekonomisk historia, särskilt ekonomisk demografi. Anställningen är på heltid vid Lunds universitet, med placering vid ekonomisk-historiska institutionen, Ekonomihögskolan. Anställning som biträdande lektor är tidsbegränsad till fyra år med möjlighet till befordran till tillsvidareanställd lektor om personen ifråga har behörighet för sådan anställning och dessutom bedöms lämplig vid en prövning enligt de behörighetskrav och bedömningsgrunder som fakulteten ställt upp för befordran till universitetslektor

Ämnesområde
För anställning krävs erfarenhet och kompetens inom ämnet ekonomisk historia med särskild inriktning mot ekonomisk demografi.

Behörighet
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som avlagt doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen inom ekonomisk historia eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens högst 7 år före ansökningstidens utgång. Sökande ska också kunna uppvisa dokumenterad pedagogisk skicklighet. God förmåga att utveckla och genomföra forskning av hög kvalitet samt pedagogisk förmåga utgör grund för bedömning av anställningen. Vidare beaktas förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna omfattar både undervisning (40 procent) och forskning (60 procent). Administrativa uppgifter kan också ingå. Huvuddelen av forskningen består i medverkan i ERC-projektet “Migrant Life Course and Legal Status Transition (MiLifeStatus)” under ledning av Maarten Vink vid universitetet i Maastricht. Undervisningen består främst i medverkan på två kurser vid Socialhögskolan, dels en metodkurs med kvantitativa delar, statistisk teori och praktiska övningar, dels handledning och examination av kandidatuppsatser.

Bedömningsgrunder
Ekonomihögskolan eftersträvar en balans mellan forskning och utbildning i alla anställningar. Vid bedömningen av de sökande kommer därför lika vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Även administrativ förmåga vägs in vid bedömningen.

I den samlade bedömningen av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att fästas vid publikationer i tidskrifter med internationellt peer-review-system samt till förmåga att erhålla externa forskningsbidrag. Vidare beaktas graden av förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning.

I den samlade bedömningen av pedagogiska kvalifikationer ingår högskolepedagogisk utbildning, pedagogisk erfarenhet samt pedagogisk skicklighet.

Forskning och undervisningserfarenhet inom områden relevanta för anställningen är särskilt meriterande.

Sökande som inte har svenska som modersmål förväntas kunna undervisa på svenska efter två år.

Befordran
En biträdande universitetslektor ska efter ansökan befordras till en anställning tills vidare som universitetslektor om han eller hon har behörighet för sådan anställning och dessutom bedöms lämplig vid en prövning enligt de behörighetskrav och bedömningsgrunder som fakulteten ställt upp för befordran till universitetslektor och som framgår av utlysningen/kravprofilen. En biträdande universitetslektor kan endast ansöka om befordran vid ett tillfälle. Ansökan skall inges till ekonomihögskolan senast efter tre år och 6 månader anställningstid.

Den övergripande bedömningsgrunden är att den sökande ska visa en stark progression i förmågan att bedriva undervisning och forskning. Bedömningsgrunderna för en befordran är i förevarande fall att den sökande visat:

 • Väl vitsordad vetenskaplig kompetens som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Detta innefattar 4 publiceringar under anställningstiden i publikationer som finns med på norska listan varav minst 3 i internationella akademiska journaler av god kvalitet.
 • Väl vitsordad pedagogisk skicklighet. Särskild vikt kommer att läggas vid dokumenterad förmåga att kunna bedriva undervisning och handledning på olika nivåer och att undervisningskompetensen utvecklats över tiden. Kursvärderingar förväntas ingå i dokumentationen kring pedagogisk skicklighet.
 • Väl vitsordad pedagogisk utbildning genom att ha deltagit i kurser i högskolepedagogisk utbildning omfattande minst 5 veckor (7,5 hp).
 • Progression i det akademiska ledarskapet genom ökad förmåga att utveckla, leda och genomföra utbildning och forskning och/eller visat engagemang/ledarskap för institutionsgemensamma uppgifter.
 • Dokumenterad förmåga att framgångsrikt formulera forskningsansökningar för externa medel.
 • God förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete.
 • Sådan personlig förmåga i övrigt som är av betydelse för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Ansökan
Skicka in din ansökan genom att klicka på "logga in och ansöka"-knappen längst upp till höger i annonsen. Ansökan ska skrivas på engelska.

Ekonomihögskolan använder ett särskilt kvalifikationsportföljsystem för att dokumentera och presentera meriter. Var god, skapa din ansökan enligt nedan beskrivna disposition och bifoga den som tre separata PDF-filer (i rekryteringssystemet). För ytterligare information om hur man ansöker, se "“Instructions to applicants for employment as professor or senior lecturer at Lund University School of Economics and Management” http://www.lusem.lu.se/about/work-at-lusem/apply-for-an-academicposition.

Ansökan ska vara inkommen senast den 16 juli 2017.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2017/2048
Kontakt
 • Mats Olsson, prefekt, mats.olsson@ekh.lu.se, +46462223118
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62, st@st.lu.se
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66, sekocivil@seko.lu.se
Publicerat 2017-06-27
Sista ansökningsdag 2017-07-22

Tillbaka till lediga jobb