Lunds Tekniska Högskola, Inst för teknik och samhälle

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Avdelningen för Trafik och väg på Institutionen för teknik och samhälle ger en mängd kurser inom trafikteknik och trafikplanering, vägbyggnad samt geodetisk mätningsteknik. På Trafik och väg finns spetskompetens inom trafikområdet och undervisningen är förankrad i såväl forskningen som i det dagliga arbetet med trafik- och vägfrågor hos offentliga och privata aktörer. Utbildningen ger kunskap och förståelse om aspekter kring ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart transportsystem - från översiktlig till detaljerad nivå - samt färdigheter att verka för trafik- och samhällsplanering i en hållbar riktning. Trafik och vägs kurser ger således möjlighet att på olika sätt arbeta med utformningen av vårt framtida samhälle.

Ämnet Vägbyggnad förekommer i ett antal mycket efterfrågade kurser med många kursdeltagare inom LTH:s civilingenjörsprogram Väg- och vattenbyggnad och inom högskoleingenjörsutbildningen i byggteknik. Vår avdelning Trafik och Väg, som ansvarar för vägbyggnadsämnet, erbjuder även uppdragsutbildningar utanför LTH, t.ex. i samarbete med i Linnéuniversitet i Växjö och på Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg. På V-huset i Lund har vi även ett välutrustat och nyrenoverat vägbyggnads-lab.

Ämne

Väggbyggnad

Särskild ämnesbeskrivning

Vägbyggnad behandlar alla aspekter av vägbyggnadskonstens olika delar: från planering, utformning, dimensionering av vägkonstruktioner, till byggande av nya anläggningar såväl som drift och underhåll av befintliga vägar. I vägbyggnadskurserna ingår både föreläsningar för stora som små grupper, räkneövningar, fältövningar och laborationer i materialprovning. För att säkerställa relevans och aktualitet, bedriver vi ett tätt samarbete med branschen i olika kursmoment.

Undervisningserfarenhet på svenska är ett krav då undervisningen inklusive kurslitteratur är på svenska.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna innefattar:

 • Undervisning på grund- och avancerad nivå.
 • Kursutveckling: planering av eventuella nya kurser och förnyelse av befintliga kurser
 • Handledning av examensarbetare.
 • Samverkan med näringsliv och samhälle.
 • Egen forskarutbildning,
 • Administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan.

Behörighet

För behörighet som universitetsadjunkt krävs:

 • Avlagd examen på avancerad nivå eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper samt har annan kompetens som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinriktning och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen.
 • Visad pedagogisk skicklighet.
 • Minst fem veckors högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt inhämtade motsvarande kunskaper.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift.
 • För arbetsuppgifterna krävs även erfarenhet från kursadministrativa system, t.ex. de som används inom LTH för kursadministration (Live@Lund, Lubas), schemahantering och lokalbokning (Time Edit) osv.

Bedömningsgrunder

Vid anställning som universitetsadjunkt ska följande utgöra grund för bedömning:

 • Goda ämneskunskaper av relevans för anställningens innehåll och de arbetsuppgifter som ingår.
 • God pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva och utveckla undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder.
 • Mycket god yrkeserfarenhet eller annan erfarenhet av relevans för anställningen.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka institutionen och ämnet Vägbygnad på LTH samt bidra till dess framtida utveckling.

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa och dokumentera dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan, och bilägg den som tre PDF-filer (i rekryteringssystemet). Läs mer här:

http://www.lth.se/omlth/ledigatjanster/soeka-laeraranstaellning-vid-lth/

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2017/2084
Publicerat 2017-07-12
Sista ansökningsdag 2017-08-02

Tillbaka till lediga jobb