Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, biologiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Forskare

Neutronstudier för att hitta kopplingar mellan gener, membranlipidsammansättning och resistens mot svampdödande medel i jäst.

Arbetsuppgifter

En tjänst som forskare ledigförklaras i samarbete mellan Biologiska och Kemiska Institutionen, Lunds proteinproduktions plattform (LP3) och European Spallation Source ERIC (ESS). Syftet med detta projekt är att använda neutron- och röntgenspridningsmetoder för att belysa interaktionen mellan antifungala föreningar och jäst-lipidmembran för att förstå den strukturella grunden för virulens och läkemedelsresistens hos patogena jästarter. Detta projekt bygger på en kombination av jäststammar med väldefinierade genetiska modifieringar av virulens/resistansfaktorer och detaljerad karakterisering av deras membranstruktur och lipidsammansättning.

Projektet är ett nära samarbete och kommer att involvera arbete vid Lunds universitet och vid ESS-laboratorierna i Medicon Village, samt resor till olika neutron- och röntgenanläggningar över hela världen för att utföra våra experiment. Den framgångsrika kandidaten erbjuds chansen att delta i relevanta samarbeten och förväntas också hjälpa till med att handleda doktorander, master- eller kandidatstudenter som arbetar med relaterade projekt. Tjänsten är en allmän visstidsanställning under 2 år.

Kvalifikationer

Sökande ska ha fullgjort en Master of Science examen. Det är mycket önskvärt att den framgångsrika kandidaten har tidigare erfarenhet av att arbeta med lipidmembran, neutronreflektometri, extraktion/rening av lipider från cellkulturer och analytiska kemiska metoder för att bestämma kompositionen av lipidmembran (så som LC, HPLC, GC, masspektroskopi ). Dessutom utgör specifik erfarenhet av ett eller flera av följande en fördel: - QCM-D, ellipsometri, röntgenreflektion eller andra fysikaliska karakteriseringsmetoder för plana lipidmembran. - SANS eller annan neutron / röntgenstrålningstekniker såsom membrandiffraktion, kvasielastisk eller oelastisk neutronspridning. - differentialscannings-kalorimetri, dynamisk ljusspridning och andra metoder för att karakterisera liposomer och lipiddispersioner. - cellodling - icke-konventionell jäst

Den framgångsrika kandidaten måste ha erfarenhet av att arbeta självständigt, med en demonstrerad förmåga att analysera och presentera vetenskapliga data. Flytande engelska i tal och skrift är ett absolut krav, liksom bra rekordhantering och praktiska färdigheter i laboratoriet. Den framgångsrika kandidaten kommer att arbeta med Lund Protein Production Platform (LP3) och DEMAX-plattformen för ESS i Medicon Village och därmed är förmågan att anpassa sig till lokala säkerhetsrutiner och etablerade arbetsrutiner och att arbeta synergistiskt och i team med andra avgörande. Projektet är ett nära samarbete mellan Lunds universitet och ESS och kommer att medföra frekvent resande till andra neutronanläggningar för att genomföra experiment. EU-medborgarskap är en fördel, men det är inte ett krav.

Särskilda krav på denna position: Tidigare erfarenhet av att arbeta med lipidextraktion och karakterisering med hjälp av analytisk kemi/kromatografimetoder, neutronreflektion och andra relevanta röntgen- eller neutron-spridningsmetoder. Goda analytiska och matematiska färdigheter är avgörande för neutronspridningsarbetet. Möjligheten att resa till experiment vid andra neutronanläggningar, samt att arbeta på kvällar/helger under experiment är ett absolut krav. En demonstrerad förmåga att använda och analysera vetenskaplig litteratur såväl som att skriva vetenskapligt krävs.

Ansökan

 1. Motiverat ansökningsbrev (berätta på en sida om dig själv, din bakgrund och din motivation på ett sätt som visar att du är rätt person för jobbet.).
 2. CV inkl. Utbildning, arbete / forskningserfarenhet, språkkunskaper och annan kompetens som är relevant för positionen.
 3. En certifierad / undertecknad kopia av Master of Science intyg (och doktorsbevis om tillämpligt).
 4. Förteckning över publikationer
 5. Minst två referenser (inklusive titel / position, namn, kontaktuppgifter och personens anknytning till dig).

Villkor

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

 

 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2017-11-01 eller senare enligt överenskommelse i två år
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2017/2129
Kontakt
 • Wolfgang Knecht, universitetslektor, +46 46 222 77 85, wolfgang.knecht@biol.lu.se
 • Hanna Wacklin, biträdande universitetslektor, +46 46 222 81 48, hanna.wacklin@fkem1.lu.se
 • My Geborek, +46 46 222 95 62, my.geborek@science.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62, st@st.lu.se
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66, sekocivil@seko.lu.se
Publicerat 2017-06-16
Sista ansökningsdag 2017-08-15

Tillbaka till lediga jobb