Lunds universitet, Lunds Tekniska Högskola, Fysiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 350 anställda. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större centrumbildningar. Forskningen vid institutionen täcker ett brett spektrum av modern fysik. www.fysik.lu.se.

Bakgrund
Vid avdelningen för Matematisk fysik bedrivs teoretisk forskning inom ett antal huvudområden, som t.ex. atomkärnors struktur, kvantmekanisk dynamik, transport och information i nanosystem, och elektroners korrelationer och struktur i material. En gemensam nämnare är att arbetet inom alla områden bygger på teori för växelverkande mångpartikelsystem. Denna anställnings tyngdpunkt kommer att ligga på teori för strukturen hos atomkärnor.

Verksamheten vid avdelningen för Matematisk fysik har ett starkt externt stöd, främst från Vetenskapsrådet och Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Undervisningsuppdraget vid institutionen är betydande, matematisk fysik har idag huvudansvaret för ett tjugotal kurser på olika nivåer. Avdelningen har närmare 30 anställda, varav fem professorer och tre lektorer.

Arbetsuppgifter
Anställning som biträdande lektor är en meriteringsanställning och syftar till att innehavaren ska utveckla sin självständighet som forskare och pedagog. I arbetsuppgifterna ingår huvudsakligen forskning och undervisning. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till fem veckors högskolepedagogisk utbildning.

Arbetsuppgifterna består av:

 • Forskning inom ämnesområdet (teoretisk)
 • Handledning av examensarbeten och doktorander
 • Undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå
 • Projektledning i forskningsprojekt
 • Kursansvar
 • Söka extern forskningsfinansiering
 • Utåtriktad verksamhet, såsom interaktioner med industri, allmänhet och skolor
 • Administration relaterat till arbetsuppgifterna ovan

Behörighet
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har

 • avlagt doktorsexamen eller
 • uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens.

Främst bör den komma ifråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst sju år före ansökningstidens utgång.

Övriga krav:

 • Pedagogisk förmåga
 • Minst 2 års postdoktoral forskning.
 • Dokumenterad erfarenhet av teoretiskt arbete inom mångpartikelfysik, speciellt med inriktning mot teoretisk kärnstrukturfysik.
 • Goda kunskaper i engelska i tal och skrift.

Bedömningsgrunder
De huvudsakliga bedömningsgrunderna är god förmåga att utveckla och genomföra forskning samt god pedagogisk förmåga. Störst vikt kommer att läggas vid förmågan att utveckla och genomföra forskning. Förmågan att utveckla och genomföra forskning ska främst bedömas utifrån förmåga att genomföra forskning inom  ämnesområdet, förmåga till självständigt arbete, förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem. Specifikt avses erfarenhet med teoretiskt arbete inom mångpartikelfysik, med fokus på teoretisk kärnstrukturfysik.

Värderingen av den pedagogiska förmågan grundas på erfarenhet av undervisning på grundläggande och avancerad nivå samt handledning av examensarbetare och doktorander.

Viktiga egenskaper hos anställningens innehavare är också kreativitet, nyfikenhet, förmåga att arbeta självständigt och i grupp. Förmåga till muntlig och skriftlig kommunikation är en annan viktig aspekt.

Hänsyn kommer också tas till hur den sökande genom sin personlighet, erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning samt bidra till ämnets framtida utveckling vid avdelningen och institutionen.

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad till max 4 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt lokalt kollektivavtal, ”Lokalt kollektivavtal om meriteringsanställning – biträdande universitetslektor”, mellan Lunds universitet, SACO-S, OFR/S och SEKO, daterat 2013-06-26.

Instruktioner för ansökan:
Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa och dokumentera dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan, och bilägg den som tre PDF-filer (i rekryteringssystemet). Läs mer här: http://www.lth.se/omlth/ledigatjanster/soeka-laeraranstaellning-vid-lth/

***************************************************************

Befordran till universitetslektor i matematisk fysik med inriktning mot teoretisk kärnstrukturfysik.

Den biträdande universitetslektorn kan under anställningsperioden ansöka om att bli befordrad till en anställning tillsvidare som universitetslektor.  Bedömningen görs mot kraven och bedömningsgrunderna nedan. Om dessa uppfylls och personen bedöms lämplig ska befordran ske. Ansökan får bara göras en gång.

Behörighetskrav och bedömningsgrunder
Vid bedömning kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Följande måste beaktas för befordran till universitetslektor för denna anställning.
Den sökande ska kunna uppvisa:

 • Avlagd doktorsexamen.
 • Vetenskaplig skicklighet (med progression)
  • God nationell och internationell nivå som forskare, där kravet på internationell meritering ska bedömas med hänsyn till ämnets karaktär och tradition.
  • God förmåga att självständigt, aktivt, produktivt och nyskapande utveckla forskningen inom anställningens ämnesområde samt redovisa planer och visioner för framtida forskning.
 • Pedagogisk skicklighet.
  • God pedagogisk förmåga, vilket innebär att vara en aktiv och engagerad lärare samt visa god förmåga att bedriva, utveckla och leda undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder.
  • God förmåga att delta i handledning av doktorander i studier till doktorsexamen samt god förmåga att handleda examensarbetare.
 • Högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper.
 • God förmåga att aktivt utnyttja möjligheter att söka externa medel till sin forskning inom och/eller utanför Sverige.
 • God förmåga att bidra aktivt till gemensamma ansökningar om forskningsmedel.
 • Förmåga att erhålla anslag, sökta under anställningen som biträdande universitetslektor, vilka ska motsvara minst 20% av den egna lönen under ett år.
 • Förmåga att samverka med övriga samhället och att informera om sin verksamhet.
 • God förmåga till produktiva samarbeten med forskare vid avdelningen för matematisk fysik och vid fysiska institutionen. Speciellt skall dessa samarbeten ha lett till vetenskapliga publikationer tillsammans med professorer och/eller lektorer vid avdelningen för matematisk fysik, teknisk fakultet.
 • Förmåga i övrigt att leda och utveckla verksamhet.
 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Personlig lämplighet.
Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2017/2146
Kontakt
 • Gillis Carlsson, gillis@carlsson@matfys.lth.se, +46462229006
 • Sven Åberg, +46462229633
Facklig företrädare
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64, kansli@saco-s.lu.se
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62, st@st.lu.se
Publicerat 2017-07-10
Sista ansökningsdag 2017-08-20

Tillbaka till lediga jobb