Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, fysiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 350 anställda. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större centrumbildningar. Forskningen vid institutionen täcker ett brett spektrum av modern fysik.
www.fysik.lu.se

Forskare: Verktyg för bildanalys

Avdelningen för synkrotronljusfysik (www.sljus.lu.se) har under de senaste åren varit den snabbast växande delen av fysiska institutionen, med för närvarande mer än 40 anställda. Tyngdpunkten i forskningen är experimentella studier av elektroniska, strukturella och kemiska egenskaper hos material, särskilt på ytor och gränssnitt eller fria molekyler och kluster. Avdelningen har samarbeten med forskare inom tex. fysik, biologi, kemi och medicin.

Admire är en tvärvetenskaplig forskarskola med fokus på mikroskopi och mikroavbildning. Mikroskopimetoder har utvecklats med en ökande hastighet de senaste decennierna och har blivit grunden för mycket modern forskning inom fysik, kemi, materialvetenskap, biologi och vetenskap. Antalet mikroskopitekniker har ökat nästan exponentiellt; ofta har en ny metod utvecklats baserat på ett exakt problem som en forskare står inför inom ett visst område. Admire fokuserar på mikroskopi som spänner över ett antal forskningsområden, eftersom det mesta av modern och framtida vetenskap kommer vara beroende av redan existerande och nyutvecklade mikroskopimetoder. Läs mer på www.admire.lu.se.

Arbetsuppgifter
Bildanalys, rekonstruktion, sortering, brusreduktion etc. har blivit en central del av många forskningsprojekt inom alla naturvetenskapliga discipliner. Många beräknings- och automatiseringsmetoder har utvecklats, men de har vanligtvis en brant inlärningskurva för att kunna utnyttjas av den enskilda doktoranden (eller annan forskare). Syftet med denna anställning är att utveckla ett paket med datorbaserade verktyg och instruktioner för att utbilda och stödja forskning på högsta internationell nivå för bildhantering inom naturvetenskap för våra doktorander och forskare. Detta paket bör utgöra en utgångspunkt för bildanalys som sedan kan byggas upp ytterligare av doktoranderna.

Som ett första steg kommer den utvalde kandidaten att samarbeta med doktorander inom ett antal vetenskapliga projekt på högsta nivå för att definiera nödvändiga bildanalysverktyg och arbeta med studenterna för att analysen ska bidra till bättre vetenskapliga resultat. Dessa projekt kommer att omfatta flera discipliner vid naturvetenskapliga fakulteten och inkluderar projekt relaterade till de storskaliga anläggningarna MAX IV och ESS i Lund.

Som ett nästa steg ska forskaren använda denna erfarenhet för att utveckla ett bildanalyspaket, inklusive de mest relevanta bildhanteringsverktygen, mjukvaruanslutningarna och exempelrutiner för att förenkla den praktiska användningen. Detta kommer också att innebära utveckling av videor, wikis och/eller textbaserade pedagogiska komponenter som ska introducera studenterna till bildanalys. Projektet ger således både möjlighet att delta i ett brett spektrum av forskningsprojekt med tonvikt på bildanalys samt ger ett varaktigt bidrag till våra doktoranders möjligheter att lära sig användningen av bildanalysprogramvara/programmering på högsta nivån.

Anställningen placeras på avdelning för synkrotronljusfysik, men är direkt kopplad till forskarskolan Admire och forskaren kommer att arbeta tillsammans med ledarskapet av Admire och andra seniorforskare för att utveckla projektet.

Specifika uppgifter

 • Du kommer att anpassa befintlig programvara för bildanalys för att möjliggöra enkel implementering, inlärning och vidareutveckling för doktorander inom ett brett spektrum av naturvetenskapliga discipliner.
 • Du kommer att delta i ett antal forskningsprojekt tillsammans med doktorander för att identifiera och utveckla lämpliga verktyg för bildanalys.
 • Du kommer att delta i kursutveckling och i synnerhet vara ansvarig för en bildanalyskurs med programmet ImageJ.
 • Du kommer att leda utvecklingen av programvara för bildanalys, om det inte finns lämpliga koder.
 • Du ska definiera ett sammanhängande startpaket och utveckla en informationsplattform för doktorander eller andra forskare som behöver använda eller utveckla bildanalysverktyg.
 • Du kommer att använda ett antal befintliga bildhanteringsprogram (både gratis och kommersiellt) samt programmering i MatLab, Python eller andra.

Kvalifikationer
Följande kvalifikationer är krav:

 • Du har doktorsexamen inom naturvetenskap inom områden som är relevanta för forskarskolan.
 • Du har goda kunskaper om bildanalys och hantering.
 • Du har erfarenhet av att skriva dataanalyskoder och/eller programmering på olika datorspråk.
 • Du har en demonstrerad förmåga att arbeta självständigt.
 • Du har bra kunskaper i engelska, goda kommunikationsegenskaper och har lätt för att samarbeta med olika grupper inom olika ämnesområden.

Följande kvalifikationer är meriterande:

 • Erfarenhet av undervisning inom området bildanalys och/eller datahantering.
 • Erfarenhet av att programmera vetenskaplig mjukvara.
 • Erfarenhet av hårdvaruprogrammering och/eller gränssnitt för bildbehandling.
 • Erfarenhet av professionella verktyg för bildhanteringsanalys.
 • Erfarenhet av datalagring och hantering av stora dataset
Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2017/2161
Kontakt
 • Anders Mikkelsen, +46462229627 anders.mikkelsen@sljus.lu.se
 • Maria Messing, +46462223691 maria.messing@ftf.lth.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62, st@st.lu.se
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64, kansli@saco-s.lu.se
Publicerat 2017-07-17
Sista ansökningsdag 2017-08-20

Tillbaka till lediga jobb