Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, centrum för miljö- och klimatforskning

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Centrum för miljö- och klimatforskning, CEC, är ett centrum vid Lunds universitet. CEC bedriver forskning, utbildning och kommunikation om miljövetenskap och klimatforskning, se mer på http://www.cec.lu.se/sv/. En central del av verksamheten är koordineringen av det strategiska forskningsområdet Biodiversity in a Changing Climate (BECC).

BECC är ett tvärvetenskapligt strategiskt forskningsområde som bygger på samarbete mellan mer än 200 forskare vid universiteten i Lund och Göteborg. BECC för samman naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga forskare till forskning inriktad på förståelsen av de effekter klimatförändringarna har på biologisk mångfald och ekosystemtjänster, lokalt, regionalt, nationellt och globalt, för att därmed lägga en vetenskaplig grund för hållbar hantering av ekosystem och biologisk mångfald. Vi undersöker hur människans påverkan på klimat och ekosystem påverkar biologisk mångfald och ekosystemtjänster både lokalt och globalt, och hur sådan kunskap kan integreras i beslutsfattande om minimering av och anpassning till dessa förändringar. Läs mer på www.becc.lu.se.

Postdoktor i miljövetenskap med inriktning mot framtida policyscenarier, markanvändning, biologisk mångfald och ekosystemtjänster i skogsbygden

Effekten av framtida policyscenarier på förändrad markanvändning, biologisk mångfald och ekosystemtjänster i skogsbygden

Jordbruket i skogsbygden bidrar väsentligt till ett rikt odlingslandskap som gynnar både biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Bygden är dock mycket beroende av det ekonomiska stöd som jordbrukarna erhåller som en följd av EUs gemensamma jordbrukspolitik (CAP). I dagens läge är det dock osäkert hur framtidens reformer av jordbrukspolitiken kommer att påverka (1) fördelningen av jordbruk, skogsbruk och andra markanvändningstyper i mindre produktiva områden, (2) biologisk mångfald och ekosystemtjänster i skogsbygd, och (3) vilka alternativa policys som skulle behövas för att bevara dessa. Vi söker en postdoc som i samarbete med avnämare har i uppgift att utveckla alternativa framtida policyscenarier för en skogsbygdsregion i Södra Sverige. I projektet tas prediktioner för alternativa policyscenarier fram baserat på en existerande agent-baserad jordbrukspolicymodell. Prediktioner används för att simulera GIS-baserade landskaps- och markanvändningslager. Dessa lager kopplas till modeller för biologisk mångfald och ekosystemtjänster för att bedöma ekonomiska och ekologiska policyeffekter.

Kontaktperson: Yann Clough, +46(0)462226831, yann.clough@cec.lu.se

Webbadress till kontaktperson: http://www.cec.lu.se/yann-clough

Kvalifikationer - krav

 • Doktorsexamen i ekologi, naturgeografi, miljö-, lantbruks- eller skogsbruksvetenskap eller liknande med en stark bakgrund inom forskning om drivkrafter och miljöpåverkan av markanvändningsdynamiken. Kandidater med doktorsexamen i samhällsvetenskap med dokumenterade kunskaper i ovanstående ämnen kan även komma i fråga.
 • Färdigheter i geografiska informationssystem och rumsliga analyser är ett krav.
 • Arbetet kräver god förmåga att arbeta individuellt såväl som i interdisciplinära grupper, och utmärkt skriftlig och muntlig kommunikativ förmåga.
 • Utmärkta kunskaper i engelska i tal och skrift.
 • Sökande måste ha körkort

Meriterande

 • Eftersom forskningen är tvärvetenskaplig är ett genuint intresse för att länka samman naturvetenskap och samhällsvetenskap, och dokumenterad erfarenhet av interdisciplinär forskning en merit.
 • Tidigare forskning om markanvändningsdynamik baserat på scenariosimulering är önskvärd.
 • Goda kunskaper om jordbruks- och skogbrukssektorn, landskapsekologi och ekosystemtjänster, och erfarenhet med programmering i R eller liknande är meriterande.
 • Erfarenhet av kommunikation och samverkan med aktörer inom jordbruk, skogsbruk och landsbygdsutveckling, inklusive myndigheter är en merit.
 • Goda kunskaper i svenska (eller nära besläktad nordiskt språk) i tal och skrift är meriterande, eftersom arbetet innebär kontakt med svenska markägare och myndighetspersoner.

Postdoktorn förväntas att lägga huvuddelen av sin arbetstid på forskning, i en aktiv forskningsmiljö tillsammans med flera postdoktorer, doktorander och andra studenter som arbetar på forskningsfrågor på liknande teman, med många möjligheter för samarbete. Inom ramen för sin tjänst förväntas postdoktorn även arbeta aktivt med att utveckla BECC som tvärvetenskaplig forskningsmiljö genom att t.ex. delta, initiera och bidra till seminarier, workshops och tematiska forskningsmöten. Postdoktorn kan också delta i undervisning i begränsad omfattning.

För att vara behörig till tjänsten måste den sökande ha en doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens inom ett relevant ämnesområde. En person som har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen ska vara kvalificerad för anställning. Prioritet kommer att ges till sökande som har avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Kandidater som har avlagt examen tidigare bör få samma prioritet om det finns särskilda skäl, som till exempel dokumenterad ledighet på grund av sjukdom eller föräldraledighet.

Det viktigaste kriteriet för utvärdering av de sökande kommer att vara vetenskaplig skicklighet. Tonvikten kommer också att läggas på i vilken utsträckning den sökande kan bidra till den allmänna utvecklingen av det strategiska forskningsområdet BECC.

Bilagor

CV, personligt brev och minst två referenser från tidigare arbetsgivare/handledare.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet för projektet.

Villkor

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast och gärna under 2017, anställningstid två år.
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2017/2193
Kontakt
 • Yann Clough, professor, +46 (0) 46 222 68 31, yann.clough@cec.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62, st@st.lu.se
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66, sekocivil@seko.lu.se
Publicerat 2017-06-16
Sista ansökningsdag 2017-09-14

Tillbaka till lediga jobb