Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, centrum för miljö- och klimatforskning

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Centrum för miljö- och klimatforskning, CEC, är ett centrum vid Lunds universitet. CEC bedriver forskning, utbildning och kommunikation om miljövetenskap och klimatforskning, se mer på http://www.cec.lu.se/sv/. En central del av verksamheten är koordineringen av det strategiska forskningsområdet Biodiversity in a Changing Climate (BECC).

BECC är ett tvärvetenskapligt strategiskt forskningsområde som bygger på samarbete mellan mer än 200 forskare vid universiteten i Lund och Göteborg. BECC för samman naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga forskare till forskning inriktad på förståelsen av de effekter klimatförändringarna har på biologisk mångfald och ekosystemtjänster, lokalt, regionalt, nationellt och globalt, för att därmed lägga en vetenskaplig grund för hållbar hantering av ekosystem och biologisk mångfald. Vi undersöker hur människans påverkan på klimat och ekosystem påverkar biologisk mångfald och ekosystemtjänster både lokalt och globalt, och hur sådan kunskap kan integreras i beslutsfattande om minimering av och anpassning till dessa förändringar. Läs mer på www.becc.lu.se.

 

Att identifiera kunskapsluckor och prioriteringar i arktisk miljöforskning

Som biom är Arktis kritisk vad gäller biodiversitet, biogeokemiska cykler och eksosystemtjäster men en stor andel arktisk forskning är bedriven i och omkring endast ett fåtal platser i biomen. Detta innebär att vår förståelse för arktiska processer, som guidar både modellering och debatter om policy, är troligtvis oproportionellt påverkad av endast ett fåtal lokaler representativa av miljöer som är, eller inte är, representativa för biomen som stort. Detta projekt kommer att använda en unik karta över forskning om Arktis miljö och ekologi för att identifiera sex lokaler som representerar de minst studerade regionerna i Arktis och därefter utföra intensiv datainsamling av viktiga miljövariabler på varje lokal. Dessa resultat kommer att jämföras med liknande studier från två av de mest intensivt studerade lokalerna i Arktis. Resultaten från detta projekt kommer att leverera ny och unik kunskap om variationen i Arktis och därför hjälpa till att förbättra prognoser och modeller över processer och framtida klimateffekter som innefattar hela regionen.

Kontaktperson: Daniel Metcalfe, + 46 (0) 72 205 2795, dan.metcalfe@nateko.lu.se

Webbadress till kontaktperson: http://www.nateko.lu.se/dan-metcalfe

Data/Analys

 • De första fältdata från provtagningar av viktiga miljövariabler från de mest underrepresenterade områdena och miljöerna inom Arktis terrester ekologi.
 • Jämförelse av ekologiska egenskaper och processer mellan dessa understuderade områden med data från mer välstuderade områden (såsom Toolik Lake, Abisko).
 • Analys av de underliggande mekanismer som reglerar de möjliga skillnader och likheter som observerats mellan dessa Arktiska ekosystem.

Forskningsresultat

En förbättrad bild av medelvärden och spridning för viktiga ekosystemegenskaper och processer i hela Arktis.

Kvalifikationer - krav

 • Doktorsexamen i miljövetenskap, ekologi, markvetenskap, naturgeografi eller ekofysiologi
 • Utmärkta kunskaper i engelska i tal och skrift.
 • Förmåga och vilja att resa mycket och tillbringa långa perioder med fältarbete.
 • Körkort.

Meriterande

 • Erfarenhet av fältarbete, speciellt i avlägsna lokaler.
 • Erfarenhet av kvantitativ analys, framförallt miljö- eller simuleringsmodellering.
 • Erfarenhet av vetenskaplig publikation, speciellt på engelska.
 • Erfarenhet av att söka och få bidrag eller andra utmärkelser
 • Dokumenterad erfarenhet av grundläggande första hjälpen utbildning.
 • Erfarenhet av att arbeta självständigt och att organisera ett eget arbetsschema för att uppnå specifika mål.
 • Erfarenhet av att arbeta framgångsrikt inom ett lag.
 • Erfarenhet av och intresse för tvärvetenskapligt arbete.

Postdoktorn förväntas att lägga huvuddelen av sin arbetstid på forskning, i en aktiv forskningsmiljö tillsammans med flera postdoktorer, doktorander och andra studenter som arbetar på forskningsfrågor på liknande teman, med många möjligheter för samarbete. Inom ramen för sin tjänst förväntas postdoktorn även arbeta aktivt med att utveckla BECC som tvärvetenskaplig forskningsmiljö genom att t.ex. delta, initiera och bidra till seminarier, workshops och tematiska forskningsmöten. Postdoktorn kan också delta i undervisning i begränsad omfattning.

För att vara behörig till tjänsten måste den sökande ha en doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens inom ett relevant ämnesområde. En person som har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen ska vara kvalificerad för anställning. Prioritet kommer att ges till sökande som har avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Kandidater som har avlagt examen tidigare bör få samma prioritet om det finns särskilda skäl, som till exempel dokumenterad ledighet på grund av sjukdom eller föräldraledighet.

Det viktigaste kriteriet för utvärdering av de sökande kommer att vara vetenskaplig skicklighet. Tonvikten kommer också att läggas på i vilken utsträckning den sökande kan bidra till den allmänna utvecklingen av det strategiska forskningsområdet BECC.

Bilagor

CV, personligt brev och minst två referenser från tidigare arbetsgivare/handledare.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet för projektet

Villkor

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast, gärna under 2017, med anställning under två år
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2017/2195
Kontakt
 • Daniel Metcalfe, biträdande lektor, + 46 (0) 72 205 27 95, dan.metcalfe@nateko.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62, st@st.lu.se
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66, sekocivil@seko.lu.se
Publicerat 2017-06-16
Sista ansökningsdag 2017-09-14

Tillbaka till lediga jobb