Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, centrum för miljö- och klimatforskning

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Centrum för miljö- och klimatforskning, CEC, är ett centrum vid Lunds universitet. CEC bedriver forskning, utbildning och kommunikation om miljövetenskap och klimatforskning, se mer på http://www.cec.lu.se/sv/. En central del av verksamheten är koordineringen av det strategiska forskningsområdet Biodiversity in a Changing Climate (BECC).

BECC är ett tvärvetenskapligt strategiskt forskningsområde som bygger på samarbete mellan mer än 200 forskare vid universiteten i Lund och Göteborg. BECC för samman naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga forskare till forskning inriktad på förståelsen av de effekter klimatförändringarna har på biologisk mångfald och ekosystemtjänster, lokalt, regionalt, nationellt och globalt, för att därmed lägga en vetenskaplig grund för hållbar hantering av ekosystem och biologisk mångfald. Vi undersöker hur människans påverkan på klimat och ekosystem påverkar biologisk mångfald och ekosystemtjänster både lokalt och globalt, och hur sådan kunskap kan integreras i beslutsfattande om minimering av och anpassning till dessa förändringar. Läs mer på www.becc.lu.se.

Mikrobernas roll för fysikalisk stabilisering av kol i marken

Marken innehåller mycket mer kol (C) än atmosfären, och mikroorganismerna är viktiga för att bestämma om C stannar i marken eller om det bryts ned och respireras tillbaks till atmosfären. En viktig men inte väl förstådd mekanism som kan lagra C över långa tider i marken är fysikalisk stabilisering i markstrukturen. Det betyder att C kan ”gömmas” för nedbrytare i den komplexa labyrinten av jordaggregaten.

Projektet kommer att studera den dynamiska processen av mikrobiologisk jordaggregering och karakterisera exsudat av svamphyfer med hjälp av synkrotronljusanalyser, isotopinmärkning och mikrofluidiksystemer. Vi kommer att kombinera labbstudierna, som fokuserar på mikrometerskala, med fältprov från en markstrukturgradient, där vi ska undersöka mängden av spatiellt otillgängligt C i förhållande till provernas aggregatstabilitet.

Kontaktperson: Edith Hammer, +46 46 2224536, edith.hammer@biol.lu.se

Webbadress till kontaktperson: http://www.biology.lu.se/edith-hammer 

Kvalifikationer - krav

 • Doktorsexamen inom mikrobiologisk ekologi, markvetenskap, geovetenskap eller annat relevant område.
 • Enastående färdigheter i skriftlig och muntlig engelska
 • Förmåga att självständigt kunna planera, genomföra och utvärdera experiment, och att fungera bra i en arbetsgrupp.
 • Trivs med labbarbete och dataanalyser, och är problemlösningsorienterad.
 • Vara flexibel i sin arbetstid under vissa högbelastningsperioder så som under synkrotronljus-stråltidsallokeringar.
 • Intresse av och motivation att lära sig de relevanta metoderna.

Meriterande

 • Tidigare erfarenhet av metoder som STXM, (N)EXAFS, XRF eller andra (synkrotron-baserade) vibrationsspektroskopimetoder
 • Tidigare erfarenhet av svampkultivering i labbet, genomförandet av isotopinmärkningsförsök, spektroskopiska metoder och utveckling eller användning av mikrofluidiksystem.
 • Kunskap om och erfarenhet inom vetenskapsfälten jordaggregering, markens kolstabilisering och hyfosfären eller mykorrhizosfären.
 • Inom den större forskningsgruppen jobbar även modellerare mm., och färdigheten att interagera med kollegor i angränsande forskningsfält, att göra de egna forskningsresultaten förståeliga för dessa inklusive aktivt deltagandet i interdisciplinära möten är ett plus.

Postdoktorn förväntas att lägga huvuddelen av sin arbetstid på forskning, i en aktiv forskningsmiljö tillsammans med flera postdoktorer, doktorander och andra studenter som arbetar på forskningsfrågor på liknande teman, med många möjligheter för samarbete. Inom ramen för sin tjänst förväntas postdoktorn även arbeta aktivt med att utveckla BECC som tvärvetenskaplig forskningsmiljö genom att t.ex. delta, initiera och bidra till seminarier, workshops och tematiska forskningsmöten. Postdoktorn kan också delta i undervisning i begränsad omfattning.

För att vara behörig till tjänsten måste den sökande ha en doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens inom ett relevant ämnesområde. En person som har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen ska vara kvalificerad för anställning. Prioritet kommer att ges till sökande som har avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Kandidater som har avlagt examen tidigare bör få samma prioritet om det finns särskilda skäl, som till exempel dokumenterad ledighet på grund av sjukdom eller föräldraledighet.

Det viktigaste kriteriet för utvärdering av de sökande kommer att vara vetenskaplig skicklighet. Tonvikten kommer också att läggas på i vilken utsträckning den sökande kan bidra till den allmänna utvecklingen av det strategiska forskningsområdet BECC.

Bilagor

CV, personligt brev och minst två referenser från tidigare arbetsgivare/handledare. 

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet för projektet

Villkor

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast och gärna under 2017, anställning i två år
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2017/2198
Kontakt
 • Edith Hammer, biträdande lektor, +46 (0) 46 222 45 36, edith.hammer@biol.lu.se
Facklig företrädare
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64, kansli@saco-s.lu.se
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62, st@st.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66, sekocivil@seko.lu.se
Publicerat 2017-06-16
Sista ansökningsdag 2017-09-30

Tillbaka till lediga jobb