Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, centrum för miljö- och klimatforskning

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Centrum för miljö- och klimatforskning, CEC, är ett centrum vid Lunds universitet. CEC bedriver forskning, utbildning och kommunikation om miljövetenskap och klimatforskning, se mer på http://www.cec.lu.se/sv/. En central del av verksamheten är koordineringen av det strategiska forskningsområdet Biodiversity in a Changing Climate (BECC).

BECC är ett tvärvetenskapligt strategiskt forskningsområde som bygger på samarbete mellan mer än 200 forskare vid universiteten i Lund och Göteborg. BECC för samman naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga forskare till forskning inriktad på förståelsen av de effekter klimatförändringarna har på biologisk mångfald och ekosystemtjänster, lokalt, regionalt, nationellt och globalt, för att därmed lägga en vetenskaplig grund för hållbar hantering av ekosystem och biologisk mångfald. Vi undersöker hur människans påverkan på klimat och ekosystem påverkar biologisk mångfald och ekosystemtjänster både lokalt och globalt, och hur sådan kunskap kan integreras i beslutsfattande om minimering av och anpassning till dessa förändringar. Läs mer på www.becc.lu.se.

Ekosystemmodellering av mikroorganismernas uthållighet och resiliens mot klimatförändringar

Mikroorganismer i mark styr de nedbrytningsprocesser som dominerar de terrestra kol och näringsämnescyklerna. Vår förmåga att karaktärisera mikrobiella beroenden på och responsen på variation in miljöfaktorer, såsom temperatur, vattenhalt, etc., har väsentligt förbättrats, delvis tack vare metodutvecklingar. Parallellt med detta har reviderade versioner av biogeokemiska modeller börjat integrera mekaniska representationer av mikrobiella processer. Såhär långt har dessa parallella framsteg dock varit bristfälligt integrerade. Projektet kommer att fokusera på att integrera empiriskt bestämda mikrobiella svar på klimatförändringsfaktorer i mark, med särskild tyngdvikt på temperaturberoende, markvattenhaltsberoende, och den mikrobiella kol-budgeten. Vi kommer att revidera nuvarande beroende i markkolmodeller, som CENTURY, för att sedan även integrera dessa i Ekosystemmodeller, som LPJ-Guess, och vidare in i Globala modeller, som EC-Earth.

Projektet kommer att vara helt fokuserat på modellering, i tätt samarbete och i två-vägs-dialog med empiriker. Kandidaten kommer att fungera som en länk mellan en erfaren modelleringsgrupp (http://www.nateko.lu.se/paul-miller) och den postdoktorala värden. Därmed är ett intresse av att länka samman ekosystem-modellering med empiriskt arbete värdefullt.

Kontaktperson: Johannes Rousk, +46-46-2223745, e-post: johannes.rousk@biol.lu.se

Webbadress till kontaktperson: http://www.biology.lu.se/johannes-rousk 

Kvalifikationer - krav

 • Doktorsexamen inom ekologi, biogeokemi, miljövetenskap, markvetenskap eller relaterad disciplin
 • Utmärka och dokumenterade kunskaper inom biogeokemisk modellering
 • Dokumenterad erfarenhet av erfarenhet av ekosystem-flödesmodeller som t ex LPJ Guess, och särskilt av markkol-modeller, som CENTURY.
 • Utmärkta färdigheter i engelska i tal och skrift.
 • Dokumenterad erfarenhet av att genomföra egna forskningsprojekt, som innefattar samtliga stadier från experimentell design, via laboratorie-/modell- och dataanalyser, till tolkning och slutlig publicering.

Meriterande

 • Erfarenhet och särskild kunskap av forskning inom mikrobiell ekologi, markmikrobiologi, biogeokemi, eller markvetenskap med relevans för projektet.
 • Publikationer i internationella, peer-review-tidskrifter, med en ledande roll (m.a.o. första-författare, och/eller korresponderande författare).
 • Erhållna anslag och akademiska priser.

Postdoktorn förväntas att lägga huvuddelen av sin arbetstid på forskning, i en aktiv forskningsmiljö tillsammans med flera postdoktorer, doktorander och andra studenter som arbetar på forskningsfrågor på liknande teman, med många möjligheter för samarbete. Inom ramen för sin tjänst förväntas postdoktorn även arbeta aktivt med att utveckla BECC som tvärvetenskaplig forskningsmiljö genom att t.ex. delta, initiera och bidra till seminarier, workshops och tematiska forskningsmöten. Postdoktorn kan också delta i undervisning i begränsad omfattning.

För att vara behörig till tjänsten måste den sökande ha en doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens inom ett relevant ämnesområde. En person som har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen ska vara kvalificerad för anställning. Prioritet kommer att ges till sökande som har avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Kandidater som har avlagt examen tidigare bör få samma prioritet om det finns särskilda skäl, som till exempel dokumenterad ledighet på grund av sjukdom eller föräldraledighet.

Det viktigaste kriteriet för utvärdering av de sökande kommer att vara vetenskaplig skicklighet. Tonvikten kommer också att läggas på i vilken utsträckning den sökande kan bidra till den allmänna utvecklingen av det strategiska forskningsområdet BECC.

Bilagor

CV, personligt brev och minst två referenser från tidigare arbetsgivare/handledare.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet för projektet.

Villkor

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast gärna under 2017, tidsbegränsad 2 år
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2017/2200
Kontakt
 • Johannes Rousk, universitetslektor, +46 (0) 46 222 37 45, johannes.rousk@biol.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62, st@st.lu.se
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66, sekocivil@seko.lu.se
Publicerat 2017-06-16
Sista ansökningsdag 2017-09-14

Tillbaka till lediga jobb