Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, centrum för miljö- och klimatforskning

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Centrum för miljö- och klimatforskning, CEC, är ett centrum vid Lunds universitet. CEC bedriver forskning, utbildning och kommunikation om miljövetenskap och klimatforskning, se mer på http://www.cec.lu.se/sv/. En central del av verksamheten är koordineringen av det strategiska forskningsområdet Biodiversity in a Changing Climate (BECC).

BECC är ett tvärvetenskapligt strategiskt forskningsområde som bygger på samarbete mellan mer än 200 forskare vid universiteten i Lund och Göteborg. BECC för samman naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga forskare till forskning inriktad på förståelsen av de effekter klimatförändringarna har på biologisk mångfald och ekosystemtjänster, lokalt, regionalt, nationellt och globalt, för att därmed lägga en vetenskaplig grund för hållbar hantering av ekosystem och biologisk mångfald. Vi undersöker hur människans påverkan på klimat och ekosystem påverkar biologisk mångfald och ekosystemtjänster både lokalt och globalt, och hur sådan kunskap kan integreras i beslutsfattande om minimering av och anpassning till dessa förändringar. Läs mer på www.becc.lu.se.

Postdoktor i miljövetenskap med inriktning mot bevarande och naturvårdsförvaltning i ett landskapsperspektiv

Grön infrastruktur som ett redskap för bevarandet av biologisk mångfald

Grön infrastruktur är ett begrepp som i allt större grad används i strategier för bevarandet av biologisk mångfald. Begreppet bygger på ett landskapsperspektiv, men olika aktörer har olika uppfattningar om vilka ekologiska processer och bakgrundsfaktorer som är viktigast att beakta för att mest effektivt gynna biologisk mångfald. Ofta har obehindrad spridning prioriterats jämfört med befrämjandet av lokal habitatkvalitet. Syftet med detta tvärvetenskapliga projekt bygger på:

 • En syntes av den vetenskapliga litteraturen för att fastställa under vilka förutsättningar organismer kan förväntas spridningsbegränsade i fragmenterade landskap.
 • En kartläggning av hur konceptet förstås av beslutsfattare på olika nivåer.
 • Kartlägga hur konceptet har utvecklats i den vetenskapliga litteraturen och i politiska sammanhang för att fastställa hur och i vilken grad beslut och planer för grön infrastruktur är evidensbaserade.

Kontaktperson: Johan Ekroos, +46 46 222 8630, johan.ekroos@cec.lu.se

Webbadress to kontaktperson: http://www.cec.lu.se/johan-ekroos

Kvalifikationer - krav

 • Doktorsexamen i miljö- och hållbarhetsvetenskap, ekologi, bevarandebiologi eller motsvarande. Kandidater med doktorsexamen i samhällsvetenskap med dokumenterade kunskaper i miljövetenskap, bevarandebiologi eller liknande kan även komma i fråga.
 • God förmåga att arbeta individuellt såväl som i interdisciplinära grupper.
 • Utmärkt skriftlig och muntlig kommunikativ förmåga.
 • Utmärkta kunskaper i engelska och svenska i tal och skrift.

Meriterande

 • Eftersom forskningen är tvärvetenskaplig är ett genuint intresse för att länka samman naturvetenskap och samhällsvetenskap, och dokumenterad erfarenhet av interdisciplinär forskning och samhällsvetenskap en merit.
 • God kunskap om naturvårdsförvaltning, erfarenhet av samarbete med avnämare eller dokumenterat intresse därav, samt av myndigheters eller kommuners arbete med biologisk mångfald och/eller grön infrastruktur är meriterande.
 • Praktisk och/eller teoretisk kunskap om ekologiska processer som driver rumslig struktur i biologisk mångfald är meriterande, till exempel i form av systematisk naturskyddsplanering, landskapsekologi eller metapopulationsekologi.

Postdoktorn förväntas att lägga huvuddelen av sin arbetstid på forskning, i en aktiv forskningsmiljö tillsammans med flera postdoktorer, doktorander och andra studenter som arbetar på forskningsfrågor på liknande teman, med många möjligheter för samarbete. Inom ramen för sin tjänst förväntas postdoktorn även arbeta aktivt med att utveckla BECC som tvärvetenskaplig forskningsmiljö genom att t.ex. delta, initiera och bidra till seminarier, workshops och tematiska forskningsmöten. Postdoktorn kan också delta i undervisning i begränsad omfattning.

För att vara behörig till tjänsten måste den sökande ha en doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens inom ett relevant ämnesområde. En person som har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen ska vara kvalificerad för anställning. Prioritet kommer att ges till sökande som har avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Kandidater som har avlagt examen tidigare bör få samma prioritet om det finns särskilda skäl, som till exempel dokumenterad ledighet på grund av sjukdom eller föräldraledighet.

Det viktigaste kriteriet för utvärdering av de sökande kommer att vara vetenskaplig skicklighet. Tonvikten kommer också att läggas på i vilken utsträckning den sökande kan bidra till den allmänna utvecklingen av det strategiska forskningsområdet BECC.

Bilagor

CV, personligt brev och minst två referenser från tidigare arbetsgivare/handledare.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet för projektet.

Villkor

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast under 2017, tidsbegränsad 2 år
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2017/2202
Kontakt
 • Johan Ekroos, forskare, +46 (0) 46 222 86 30, johan.ekroos@cec.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62, st@st.lu.se
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66, sekocivil@seko.lu.se
Publicerat 2017-06-16
Sista ansökningsdag 2017-09-14

Tillbaka till lediga jobb