Lunds universitet, Universitetets särskilda verksamheter, IIIEE

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Internationella miljöinstitutet (IIIEE) vid Lunds universitet inrättades 1994 och har sedan dess utvecklat genuin tvärvetenskaplig utbildning och forskning med fokus på strategier för en hållbar utveckling. IIIEE strävar efter att knyta forskningsresultat och deras tillämpning, skapa möjligheter för hållbar utveckling i samband med företag, ekonomi och miljö. IIIEE tror att en förändring i riktning mot hållbarhet kräver strategiskt fokuserad stadsutveckling och ledningsstrukturer, styrmedel, affärsmodeller, visioner och scenarier. För mer information se: www.iiiee.lu.se

 

Särskild ämnesbeskrivning

Postdoktorn kommer att arbeta inom beteendeekonomi som tillämpas på energianvändning och minskning av klimatförändringar. Postdoktorn kommer att bidra till att utveckla kunskap om och metoder för modellering av människors ekonomiska beteende som svar på (en ambitiös) klimat- och energipolitik som syftar till övergången till ett hållbart energisystem.

 

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna som postoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning.

 

Arbetet kommer att genomföras inom ramen för ”Behavioural economics for energy and climate change policies and the transition to a sustainable energy system” (BEECCS) som finansieras av Energimyndigheten.

Postdoktorn förväntas bedriva forskning av hög kvalitet, publicera i internationella vetenskapliga tidskrifter, ge relevanta rekommendationer samt organisera och delta i evenemang för BEECCS-projektet. Kandidaten förväntas att genomföra randomiserade kontrollprov och fältstudier i samarbete med företag (t.ex energibolag) och samhället. Forskningen ska genomföras i nära samarbete med USYS TdLab (ETH, Zürich), partners i BEECCS-projektet och projektrådgivningen. Kandidaten förväntas undervisa på engelska i mastersprogrammet som drivs av IIIEE samt förväntas handleda doktorander.

 

De huvudsakliga arbetsuppgifterna för postdoktorn är att genomföra policy-relevant forskning, publicera vetenskapliga artiklar, utveckla policyunderlag och sprida forskningsresultat. Postdoktorn kan också bli involverad i ansökningar av forskningsanslag. Kandidaten förväntas också arbeta med administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan.

Behörighet Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

 

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

 

Bedömningsgrunder Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare.

Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

 

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
 • Pedagogisk förmåga.

 

Övriga meriter:

 • Kunskap inom ekonometri och statistik, inklusive statistik program (t.ex. SPSS, SAS, Stata, R)
 • Bevisad kunskap i randomiserade kontrollprov och/eller fältstudier
 • Kunskap att publicera i akademiska tidskrifter inom ekonomi och andra samhällsvetenskapliga ämnen
 • Erfarenhet av beteendeekonomi som tillämpas på energi och klimatförändringar
 • Förstå energiutmaningar (utbud och efterfrågan) i samband med klimatförändringar och snabb avkolning, inklusive kunskap om beteendeavvikelser som förhindrar koldioxidsnål teknik och hållbar energianvändning
 • Förmåga att utveckla egna forskningsnätverk
 • Intresse för Big Data analys
 • Stark forskningsfokus och förmåga att självständigt bedriva forskning av hög kvalitet och framgångsrikt slutföra vetenskapliga projekt
 • Bevisad pedagogisk färdighet inklusive handledning av mastersstudenter
 • God tvärkulturell kommunikationsförmåga och erfarenhet av internationellt samarbete
 • Att kunna samarbeta i en tvärvetenskaplig forskningsgrupp med samhällsintressenter och kunskapsinstitut
 • Erfarenhet av att organisera konferenser och workshops
 • Svenska språkkunskaper är ett plus

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor

Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).

 

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska.

Ansökan ska innehålla kontaktuppgifter till tre referenser. En forskningsplan (max 3 sidor) i linje med det beskrivna forskningsområdet ska också lämnas in.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2017-11-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2017/2241
Kontakt
 • Lena Neij, 046-2220222
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62, st@st.lu.se
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66, sekocivil@seko.lu.se
Publicerat 2017-06-26
Sista ansökningsdag 2017-09-14

Tillbaka till lediga jobb