Lunds universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Samhällsvetenskapliga fakulteten är ett av Sveriges ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhällsvetenskap och beteendevetenskap och bedriver verksamhet i både Lund och Helsingborg.

Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi kombinerar gamla anor med modern forskning och utbildning. Geografi och utvecklingsstudier är Lunds universitets högst rankade ämnesområden i QS senaste internationella ranking 2018 och placerar sig på 16 respektive 28 plats i världen. Institutionen har nära kopplingar till centrumbildningar som CIRCLE och LUCSUS vid Lunds universitet. Centrala forsknings-och undervisningsområden områden är bl.a. ekonomisk geografi, utvecklingsgeografi och urban och social geografi samt GIS.

Den starka forskningsprofilen avspeglas i undervisningen. Många av våra kurser och program är utvecklade i anslutning till forskningsprojekt och studenterna får ta del av aktuell forskning från lärare som själva är aktiva forskare. Vår utbildningsmiljö är sedan länge också starkt internationaliserad och flera av institutionens kurser och program vänder sig till internationella studenter. Institutionen bedriver sin verksamhet i moderna lokaler i centrala Lund.

Ämne
Humanekologi

Ämnesbeskrivning
Humanekologiska avdelningen utgår från en miljöantropologisk och tvärvetenskaplig definition av det humanekologiska forskningsfältet. Forskning och undervisning vid Humanekologiska avdelningen behandlar förhållandet mellan människa och miljö i olika kulturella sammanhang. Ambitionen är att förena samhällsvetenskapliga, naturvetenskapliga och humanistiska perspektiv i studiet av hållbarhetsfrågor på lokal och global nivå. Av särskild vikt är att fördjupa naturvetenskapliga och teknologiska definitioner av miljöproblem genom att uppmärksamma aspekter som kultur, makt och global fördelning. Forskningen vid avdelningen har exempelvis behandlat ekologiskt ojämnt utbyte, globala miljöbelastningsförskjutningar, klimaträttvisa, ursprungsbefolkningars politiska ekologi, traditionell naturresurshushållning och etnobiologi.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna omfattar undervisning och forskning i humanekologi. 20 procent av anställningen består av fakultetsfinansierad forskning/kompetensutveckling och 80 procent av undervisning inkluderande eventuella administrativa uppgifter. Forskningsandelen kan utökas ytterligare via externa forskningsmedel. Innehavaren av anställningen skall förutom att kunna bedriva undervisning och forskning av hög kvalitet relaterad till humanekologi också kunna ta ansvar för utveckling och administration av utbildningsprogram och kurser i humanekologi. Vidare kan undervisning och administrativa uppgifter förekomma på kurser som sker i skärningspunkten mellan humanekologi och kulturgeografi. Undervisning kan komma att ske både på svenska och engelska.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är den som avlagt doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen inom humanekologi eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens. Sökande skall också kunna uppvisa dokumenterad pedagogisk skicklighet. Den sökande ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning motvarande fem veckor eller ha inhämtat motvarande kunskaper på annat sätt, om det inte finns särskilda skäl. Dokumenterad förmåga att undervisa på engelska är ett krav.

Bedömningsgrund
Den sökande ska har visat god förmåga att utveckla och genomföra forskning av hög kvalitet samt pedagogisk skicklighet. Vidare beaktas förmågan att samverka med det omgivande samhället, att informera om forskning och utvecklingsarbete samt förmåga att konkurrera om externa forskningsmedel.

För lärare vid Lunds universitet gäller som allmän behörighetskrav att vara lämplig för och ha den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. Vid anställning av lärare gäller, utöver vad som följer av Högskoleförordningen, Lunds universitets anställningsordning (http://www.medarbetarwebben.lu.se/sites/medarbetarwebben.lu.se/files/lus-anstallningsordning.pdf) samt de bedömningsgrunder som anges i Samhällsvetenskapliga fakultetens anställningsordning (http://www.sam.lu.se/sites/sam.lu.se/files/anstallningsordning_och_allmanna_rad_vid_anstallning_av_larare_vid_samhallsvetenskapliga_fakulteten_sv.pdf).

Forskning och undervisningserfarenhet inom ett eller flera områden relevanta för anställningens humanekologiska inriktning är särskilt meriterande liksom förmågan att bidra till undervisning, forskning och administration som uppstår i skärningspunkterna mellan humanekologi och kulturgeografi. Erfarenhet av utveckling och administration av utbildning, t.ex. kursansvar, är meriterande liksom förmåga att framgångsrikt konkurrera om externa forskningsmedel. Institutionen förväntar sig att icke svenskspråkiga innehavare av anställningen har en ambition att lära sig och på sikt behärska svenska språket.

Villkor
Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2017/2242
Kontakt
  • Karl-Johan Lundquist, prefekt, +46462228413
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62, st@st.lu.se
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64, kansli@saco-s.lu.se
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66, sekocivil@seko.lu.se
Publicerat 2017-07-03
Sista ansökningsdag 2017-10-01

Tillbaka till lediga jobb