Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, kemiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Arbetsuppgifter
Doktorandprojektet fokuserar på teoretisk och numerisk modellering av simmande mikroorganismer, exempelvis bakterier eller alger, en viktig klass av så kallade "aktiva material". Dessa material är intressanta på grund av deras icke-jämviktskaraktär som leder till en rad nya fenomen som inte förekommer i traditionella material, exempelvis så kallad "bakteriell turbulens". Forskningsprojektet kommer använda storskaliga Lattice-Boltzmann-simuleringar för att studera kollektiva fenomen i aktiva suspensioner, med fokus på sådana som beror på långväga hydrodynamiska växelverkningar mellan mikroorganismer. I synnerhet kommer doktoranden undersöka hur dessa fenomen påverkas av externa störningar, såsom kemiska koncentrationsgradienter och vätskeflöden. Arbetsuppgifterna kommer att innefatta utveckling och implementering av nya simuleringstekniker och verktyg för analys av simuleringsdata.

Doktoranden kommer att delta i kurser på forskarnivå. Åliggandena kan även innefatta undervisning och annan institutionstjänstgöring, dock maximalt 20 % utöver den avsatta tiden för forskningsprojektet.Kvalifikationer
Masterexamen i fysik, teknisk fysik, fysikalisk/teoretisk kemi, kemiteknik eller annat ämne relevant för projektet. Goda kunskaper i matematik, hydrodynamik, statistisk termodynamik, programmering (framförallt Fortran, C/C++ och Python) och molekylär simulering (exempelvis molekyldynamik) är meriterande.


Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde Efter överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2017/2293
Kontakt
  • Joakim Stenhammar, biträdande universitetslektor, 046-222 97 67; joakim.stenhammar@fkem1.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62, st@st.lu.se
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64, kansli@saco-s.lu.se
Publicerat 2017-06-27
Sista ansökningsdag 2017-08-17

Tillbaka till lediga jobb