Lunds Tekniska Högskola, Institutionen för biomedicinsk teknik

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Forskare i Biomedicinsk teknik med inriktning mot biomekanik

Särskild ämnesbeskrivning

Ben består av en stark och styv mineralfas och en mer flexibel organisk matris av kollagen. Dessa beståndsdelar ger benet sina unika materialegenskaper. Under åldrandet så minskar benets styrka och styvhet, och dess frakturbenägenhet ökar. Många sjukdomar behandlas med metalliska implantat, som generellt fungerar väldigt bra.  Trots det så finns det fortfarande patienter där implantaten lossnar på grund av otillräcklig beninväxt eller lokala skador. Därför krävs fortfarande förbättring av ben-implantat inväxt.  Röntgen baserade metoder är state of the art vid studier av benvävnad. Men, när benet innehåller metalliska implantat så medför det artefakter i röntgen bilderna.  Absorptionen av neutroner är väldigt olik den för röntgen. De absorberas av väte och organiskt material, snarare än metaller, men dess potential när det gäller att förstå benvävnad har ännu inte studerats.

Målet med projektet är att undersöka skademekanismer i ben över de olika längdskalorna, med fokus på att förstå och förbättra ben-inväxt mot metalliska implantat. Målet är att undersöka potentialen av att använda neutronbaserade metoder inom benforskning, samt att jämföra det med röntgen baserade metoder.

Projektet kräver erfarenhet av att designa och genomföra experiment på synkrotron och neutronstationer, följt av data analys. Avbildningen inkluderar att använda Digital Bildkorrelering för att förstå de lokala deformationer och töjningar i vävnaden runt implantat.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna innefattar:

 • Forskning som inriktas på design och genomförande av experiment (3D tomografisk avbilning samt låg-vinkel spridning vid synkrotron samt neutron stationer), samt analys med eg. digital bild korrelation.
 • Undervisning på grund, avancerad och forskarnivå.
 • Möjlighet till högskolepedagogisk utbildning om så önskas.
 • Handledning av examensarbetare och doktorander.
 • Arbete med att söka extern forskningsfinansiering.
 • Samverkan med näringsliv och samhälle.
 • Administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan ingår.

Krav
För anställningen krävs:

 • Avlagd doktorsexamen.
 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Erfarenhet av neutron och synkrotron baserade experiment.
 • Erfarenhet av tomografi eller lågvinkel spridning.
 • Erfarenhet av bildhantering genom att använda eg. digital bild korrelation eller liknande tekniker.

Övriga meriter:

 • Erfarenhet av att handleda studenter anses positivt.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska. Vid LTH används en Akademisk meritportfölj för att redovisa och dokumentera meriter för läraranställningar. Denna kan användas också för anställning som forskare. Utforma gärna ansökan enligt nedanstående disposition och bilägg den som tre PDF-filer (i rekryteringssystemet). Läs mer här:

http://www.lth.se/omlth/ledigatjanster/soeka-laeraranstaellning-vid-lth/

Om ansökan inte utformas enligt den Akademiska meritportföljen ska den sammanställas i en pdf-fil som innehåller:

 • Meritförteckning/CV inklusive publikationslista.
 • En generell beskrivning av tidigare forskningsarbete och framtida forskningsintressen (max tre sidor).
 • Kontaktuppgifter till minst två referenser.
 • Kopia av examensbevis för doktorsexamen samt ev. andra intyg/betyg som du önskar åberopa.

Villkor
Tidsbegränsad anställning under 1 år. Omfattning 100%

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2017-09-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2017/2334
Kontakt
 • Johan Nilsson, +46462227532
 • Hanna Isaksson, +46462221749
Publicerat 2017-07-04
Sista ansökningsdag 2017-07-25

Tillbaka till lediga jobb