Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, kemiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Arbetsuppgifter

Den anställde kommer att inta en central roll i projekt där modern separationsteknik och masspektrometri används för analys av små molekyler i komplexa prover.

Kvantitativ analys av små molekyler i komplexa prover som till exempel växter är en stor utmaning. Det finns ett behov av utveckling av snabbare och mer selektiva separationsmetoder, till exempel baserade på superkritisk vätskekromatografi (SFC) kopplad till trippel quadrupole masspektrometri (MS) och quadrupole time-of-flight MS. I det föreslagna projektet kommer moderna SFC/MS-metoder att utvecklas med tillämpningar inom lipid- och fenol/polyfenol-analys i växter, alger och ligninprover.

Forskningen kommer att utföras på kemiska institutionen, centrum för analys och syntes (www.kilu.lu.se/cas). Den anställde förväntas dels leverera resultat i linje med förväntningar från finansiärer, dels utföra egen definierad forskning. Personen förväntas arbeta tillsammans med projektets PI, men också tillsammans med samarbetspartners. Vidare förväntas personen ta egna initiativ som krävs för att säkerställa framsteg i projekten. Anställningen är två år med möjlig förlängning.

Kvalifikationer

Sökande förväntas ha disputerat inom analytisk kemi för maximalt tre år sedan vid start av anställningen, och det är önskvärt att avhandlingsarbetet fokuserade på MS. Det är önskvärt att sökande har betyg från kurser på avancerad nivå inom analytisk kemi med inriktning mot kromatografi och MS, samt ett godkänt examensarbete (MSc) i analytisk kemi. Vidare förväntas sökande ha utvecklat analytiska metoder där kromatografi kopplat till MS ingår. Det är önskvärt att sökande har minst ett års erfarenhet av metodutveckling inom vätskekromatografi och gaskromatografi, kopplat till olika typer av MS-tekniker. Sökande förväntas ha praktisk och teoretisk kunskap kring modern separationsvetenskap och MS (t.ex. UHPLC/MS, SFC/MS, GC/MS). Sökande förväntas också ha god kunskap om instrumentens konstruktion och underhåll. Sökande förväntas ha publicerat ett flertal artiklar inom området ”modern separationsvetenskap och MS”.

Sökande förväntas ha grundläggande kunskaper om numeriska metoder. Den sökande förväntas ha goda engelska kommunikationsfärdigheter i tal och skrift. Rollen innebär delvis arbete i ett tvärvetenskapliga projekt och den sökande ska ha god förmåga att arbeta självständigt såväl som i grupp. Vidare söker vi en person som är nyfiken, strukturerad och har en problemlösande analysförmåga samt en god självinsikt.

Dokument att bifoga till ansökan: Sammanfattning (1/2 - 1 sida) som motiverar varför du vill bedriva forskning inom det ovan beskrivna forskningsområdet vid Lunds universitet, och på vilket sätt forskningsområdet matchar dina egna intressen och din vetenskapliga bakgrund.

Villkor

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast eller efter överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2017/2375
Kontakt
  • Charlotta Turner, professor, 046-222 81 25; charlotta.turner@chem.lu.se
  • My Geborek, personalsamordnare, 046-222 95 62; my.geborek@science.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62, st@st.lu.se
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64, kansli@saco-s.lu.se
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66, sekocivil@seko.lu.se
Publicerat 2017-08-08
Sista ansökningsdag 2017-09-07

Tillbaka till lediga jobb