Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, fysiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 350 anställda. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större centrumbildningar. Forskningen vid institutionen täcker ett brett spektrum av modern fysik.
www.fysik.lu.se

Avdelningen för Synkrotronljusfysik (http://www.sljus.lu.se) är en del av fysiska institutionen och har mer än 40 anställda. Tyngdpunkten i forskningen är experimentella studier av elektroniska, strukturella och kemiska egenskaper hos material, särskilt på ytor och gränssnitt eller fria molekyler och kluster. Vid avdelningen använder vi och utvecklar ett brett spektrum av synkrotronbaserade och ultrasnabba laserbaserade tekniker, såsom röntgenfotoelektronspektroskopi/avbildning och röntgendiffraktion/avbildning. Vi har också en av Sveriges största anläggningar för svepspetsmikroskopi.

NanoLund (http://www.nano.lu.se) är idag Sveriges största forskningsmiljö för nanovetenskap, och engagerar cirka 250 doktorander och forskare inom fakulteterna för teknik, naturvetenskap och medicin vid Lunds universitet.

MAX IV (https://www.maxiv.lu.se/) är den nya synkrotronljusanläggning som för närvarande sätts i drift i Lund. MAX IV kommer bli världens mest briljanta synkrotronljuskälla.

För mer information om huvudhandledaren av projektet hänvisas till: http://www.nano.lu.se/jesper.wallentin 

Arbetsuppgifter
Röntgenljus har en unik förmåga att undersöka prover i deras naturliga tillstånd, som till exempel levande celler, proteiner i lösning eller elektroniska komponenter i drift. Detta projekt kommer utveckla och implementera ett kompakt system för röntgenavbildning på nanoskalan, med syfte att nå högsta möjliga spatiella upplösning. En röntgenkälla och en högupplösande detektor kommer att integreras med motoriserad provhållare för 3D-avbildning (tomografi) och datorstyrning.

Projektet kommer även att utveckla metoder i mjukvara, främst i Matlab eller Python. Olika typer av optik baserat på nanostrukturer kommer att utvecklas och undersökas, primärt i samarbete med grupper inom Nanolund. Både experimentella och teoretiska metoder för att förbättra upplösningen kommer att undersökas.

Mätningarna med labbkälla kommer att kompletteras med experiment vid den nya MAX IV-synkrotronen i Lund, och andra synkrotroner som PETRA-III i Tyskland och ESRF i Frankrike.

Behörighet Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:

avlagt examen på avancerad nivå, eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen (t.ex. magister/civilingenjörsexamen inom fysik, teknisk fysik eller liknande), eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för forskarutbildningsämnet fysik uppfyller den som har:

minst 30 högskolepoäng med relevans för ämnesområdet, varav minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå samt ett fördjupningsarbete om minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet, eller Civilingenjörsexamen inom teknisk fysik, nanoteknologi eller närliggande ämnesområde, eller masterexamen inom fysik eller närliggande ämnesområde.

Slutligen krävs att studenten bedöms ha den förmåga som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen.

Övriga krav:

Goda kunskaper i engelska, i tal och skrift, är ett krav.

Bedömningsgrund Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig densamma. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Härvid beaktas särskilt följande:

Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet, se Arbetsuppgifter. Dessa kan visas genom bilagda handlingar och en eventuell intervju. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem. Bedömningen kan exempelvis ske utifrån examensarbetet och en diskussion kring detta vid en eventuell intervju. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga bedömningsgrunder/meriter:

För denna position är kompetens och intresse för experimentellt arbete, speciellt utveckling av experimentuppställningar, nödvändigt. Värdefullt, men inte absolut nödvändigt, är erfarenhet av arbete med röntgensystem, men även röntgenavbildning, elektromagnetism, och programmering.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, framåtanda och självständighet.

Villkor En doktorandtjänst är en anställning med huvuduppgiften att ägna sig åt egen forskning enligt studieplanen. Forskarutbildningen har en varaktighet på 4 år vid heltidsstudier. Därutöver förekommer i normala fall undervisning och institutionstjänstgöring motsvarande högst 20 % av heltid. Doktorandtjänsten förlängs då i motsvarande grad, dock längst till att motsvara 5 års heltidsanställning. Doktorandtjänsten omgärdas av särskilda regelverk som återfinns i Högskoleförordningen (SFS 1993:100, kap. 5). Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå.

Ansökningsförfarande Ansök online! Ansökan ska innehålla ett brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen. Ansökan ska dessutom innehålla CV, en kopia av magisteruppsats eller motsvarande alternativt en sammanfattning i fall arbetet inte är avslutat, en förteckning över minst två referenser med kontaktuppgifter, kopior av betyg och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa.

Övrigt Vi undanber oss kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag pga statliga upphandlingsregler.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång.

Välkommen med din ansökan!

 

 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde så snart som möjligt
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2017/2440
Kontakt
  • Jesper Wallentin, bitr universitetslektor, +4646 222 0469
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2017-11-28
Sista ansökningsdag 2018-01-31

Tillbaka till lediga jobb