Medicinska fakulteten, Institutionen för kliniska vetenskaper Lund

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.
Institutionen för kliniska vetenskaper Lund agerar i samarbete med Medicinska fakulteten och Skånes universitetssjukhus i Lund, för att ge optimala förutsättningar för klinisk, preklinisk translationell forskning, betydande utbildningsinsatser och utveckling.IKVLs organisation strävar efter en parallellitet med sjukvården för att optimera utvecklings- och samarbetsmöjligheterna.Verksamheten är fördelad på 30 avdelningar, utbildning inom exempelvis läkarprogrammet, runt 480 aktiva doktorander med cirka 50 disputationer per år.

Kravprofil
Avdelningen och forskargruppen bedriver forskning om hur bakterier tillgodogör sig näringsämnen. Mer specifikt avser projektet undersöka interaktioner mellan bakteriella proteiner och blodproteiner. Ny kunskap inom detta område kan i framtiden komma att leda till nya typer av behandlingar mot svåra infektioner.

Arbetsuppgifter
- Odling av bakterier under förhållanden med olika tillgång på näring.
- Analys av bindning mellan bakterier och olika plasmaproteiner med biokemiska metoder såsom Elisa och crystal violet assay.
- Strukturmodellering av proteiner med bioinformatiska programvaror såsom PyMOL.
- Expression av rekombinanta proteiner i E.coli och rening av dessa proteiner.
- Rening av blodproteiner från olika djurarter.
- Jämförande studier av blodproteiner från olika djurarter och hur dessa binder till bakteriella proteiner.
- Övrigt förekommande uppgifter för anställda vid avdelningen.

Kvalifikationskrav
- Utbildning i högskolenivå - civilingenjör i bioteknik eller motsvarande utbildning.
- Erfarenhet av strukturbiologisk modellering av protein i PyMOL.
- Erfarenhet av att odla bakterier i näringsfattiga betingelser i kultur.
- Erfarenhet av bindningsstudier med crystal violet assay.
- Erfarenhet av rening av blodproteiner från olika djurarter.
- God samarbetsförmåga.

Arbete med antibiotika vid testning av antibiotikakänslighet hos bakterier är meriterande men inte ett krav. Vidare är dokumenterad utbildning i bioinformatik en viktig merit. Erfarenhet av muntliga presentationer av forskningsresultat samt vetenskapliga publikationer i peer-review tidskrifter inom Life science värderas högt.

Anställningen är tidsbegränsad till perioden 2017-09-01--2017-12-31.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.


Anställningsform Visstidsanställning 3-6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2017-09-01
Löneform Månadslön
Anställningen avslutas 2017-12-31
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2017/2469
Kontakt
  • Heiko Herwald/professor/avdelningschef, 046-2224182
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62, st@st.lu.se
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64, kansli@saco-s.lu.se
Publicerat 2017-07-27
Sista ansökningsdag 2017-08-13

Tillbaka till lediga jobb