Lund University, Faculty of Medicine, Department of Clinical Sciences, Lund

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Tjänsten

Denna uppdragsspecifika utlysning riktas mot enastående unga forskare med internationell forskningserfarenhet inom neuroimaging med fokus på neurodegenerativ sjukdom, främst Alzheimers och Parkinsons sjukdom. Tjänsten finansieras av det strategiska forskningsområdet Multipark (www.med.lu.se/multipark) som stöds ekonomiskt av svenska regeringen. Multiparks vision bygger på den starka traditionen för avancerad forskning om Parkinsons och Alzheimers sjukdomar vid Lunds Universitet, som innebär att skapa nya och innovativa strategier för bättre och nya behandlingar, sjukdomsmodifiering och så småningom botemedel mot neurodegenerativ sjukdom för att förbättra kvaliteten på liv för människor som lever och åldras med dessa sjukdomar. Tjänsten är placerad inom Medicinska Fakulteten vid Institutionen för Kliniska Vetenskaper Lund i avdelningen för Diagnostisk Radiologi och är tidsbegränsad till fyra år med möjlighet till befordran till universitetslektor. Ett operativt bidrag på 1 MSEK (€ 100 000) per år ingår. 

Den framgångsrika kandidaten

För att övervägas för anställning bör kandidater ha doktorsexamen eller relevant akademisk kvalifikation och ha stor kompetens inom neuroimaging, dvs magnetisk resonans imaging (MRI) och positron emission tomografi (PET), för forskning om Alzheimers och Parkinsons sjukdom, som är Multiparks fokusområden. Betydande erfarenhet av utveckling av optimerade metoder för kvantifiering av PET-data är en särskild merit. Den framgångsrika sökanden har en enastående vetenskaplig meritlista som bekräftar hens förmåga att bedriva högkvalitativ peer reviewed forskning och erhålla anslag. 

Arbetsbeskrivning

Den framgångsrika sökanden kommer att ta initiativ till och upprätthålla ett starkt forskningsprogram inom området neuroimaging i Alzheimers och Parkinsons sjukdom, med forskning och handledning som huvuduppdrag. Upp till 20% av sysselsättningen kan ägnas åt undervisning på fakulteten på såväl forskarutbildning som forskarutbildning, så att kriterierna för befordran till en tjänst som professor eller docent kan uppfyllas inom fyra år. Ytterligare arbetsuppgifter kan läggas till arbetsbeskrivningen och den framgångsrika sökanden förväntas ta rollen som en aktiv spelare inom Multipark. 

Kvalifikationer

Enligt kapitel 4, avsnitt 12a i högskoleförordningen och lokalt kollektivavtal om meriteringsanställning nr PE 2013/365, är en person kvalificerad för anställning om sökande innehar doktorsexamen eller har motsvarande forskningserfarenhet. Prioritet bör ges kandidater som har fullgjort sin examen eller uppnått motsvarande kompetens högst 7 år före sista ansökningsdatum. Särskilt meriterande är erfarenhet av forskning i internationell miljö, helst utanför det universitetet där vederbörande har avlagt doktorsexamen eller motsvarande, samt nyhetsvärdet av det vetenskapliga tillvägagångssättet, vilket ger mervärde till befintlig forskning vid fakulteten inom fältet.

Befordran till universitetslektor

En biträdande universitetslektor kan efter ansökan till en permanent anställning utnämnas till universitetslektor om hen har de nödvändiga kvalifikationerna och anses vara lämplig med hänvisning till kvalifikationer och bedömningskriterier för befordran och utnämning till universitetslektor vid Medicinska Fakulteten. Bedömningen kommer att göras senast 3 år och 8 månader efter att anställning till biträdande universitetslektor har påbörjats.

Se: Riktlinjer samt progressionskriterier vid ansökan om befordran till universitetslektor respektive professor https://www.med.lu.se/om_fakulteten/jobba_hos_oss/instruktioner_foer_soekande_till_laeraranstaellningar

 

Bedömning

Vid bedömningen inför anställning tas hänsyn till följande. Kandidater måste ha en stark vetenskaplig meritlista inom området för neuroimaging i Alzheimers och Parkinsons sjukdom. Detta framgår från CV och publikationslista, som även nämner erfarenhet av forskning i internationell miljö, vetenskaplig kreativitet och betydande excellens inom området. Således kommer bedömningen av kandidaterna att baseras på deras dokumenterade erfarenhet av självständigt utförd forskning inom området som har lett till publikationer på hög vetenskaplig nivå. Till det tas hänsyn till anslag som uppnåtts i stark konkurrens, nyhetsvärdet av det vetenskapliga tillvägagångssättet och dess mervärde till befintlig forskning, samt erfarenhet av forskning i en internationell miljö, helst utanför universitetet där vederbörande erhöll doktorsgrad eller motsvarande.

Dessutom kan erfarenhet av undervisning och administration tas i beaktning. Vidare läggs tonvikten på kandidatens personliga lämplighet och möjligheter att kvalificera sig till anställning som universitetslektor inom tidsfönstret för det biträdande universitetslektoratet.

Förutom vad som föreskrivs i Högskoleförordningen gäller även reglerna na ch förordningar för anställning vid Lunds universitet.

För mer information om tjänsten vänligen kontakta:

Dekan Gunilla Westergren-Thorsson, tel: 46-222 80 84,

e-post: Gunilla.Westergren-Thorsson@med.lu.se

Koordinator för MultiPark Gunnar Gouras, tel: 46-2220309

e-post: gunnar.gouras@med.lu.se 

Information om formaliteter kring ansökan kan erhållas från rekryteringshandläggare Aldiana Sikiric, tel: 046-2227196

e-post: aldiana.sikiric@med.lu.se 

Utnämning kommer att göras efter förberedelse i Lärarförslagsnämnden vid LU.

Ansökan

Ansökan ska göras via länk som är ute senast den 14 november 2017. Ansökan ska formuleras enligt Medicinska fakultetens instruktioner, se:

https://www.med.lu.se/om_fakulteten/jobba_hos_oss/instruktioner_foer_soekande_till_laeraranstaellningar (lista över kvalifikationer för lektorer och creation of CV)

Sökandens namn kan listas på fakultetens hemsida om inte sökanden har meddelat motsats till detta. Ansökan ska skrivas på engelska eftersom internationella bedömare kan tas i anspråk.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde enl. ök
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2017/2497
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62, st@st.lu.se
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64, kansli@saco-s.lu.se
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66, sekocivil@seko.lu.se
Publicerat 2017-10-03
Sista ansökningsdag 2017-11-14

Tillbaka till lediga jobb