Lunds universitet, Medicinska fakulteten,

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Anställning
En anställning tillsvidare som universitetslektor i dermatologi och venereologi. Anställningen är placerad tillsvidare vid institutionen för kliniska vetenskaper i Lund och förenad med anställning som specialistläkare/överläkare.

Ämnesbeskrivning
Inom dermatologi och venereologi bedrivs undervisning, handledning och translationell forskning som bygger på såväl experimentella metoder som utveckling av klinisk tillämpning av resultat och klinisk, patientnära forskning. Anställningens inriktning avser framför allt tillvaratagande och vidareutveckling av etablerade forskningsresurser och förstärkning av både den translationella forskningen och den rent kliniska forskningen, med fokus på hudtumörer.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår att bedriva och vidareutveckla translationell och klinisk forskning med betoning på området hudtumörer, samt att aktivt ansöka om externa forskningsanslag. Vidare ingår att medverka i utbildning på grund-, avancerad- och forskarnivå, handledning på doktorand eller postdoktoral nivå, administrativa uppgifter, interna och externa förtroendeuppdrag samt samverkan med det omgivande samhället.

Även andra arbetsuppgifter kan förekomma.

Behörighet
Behörig att anställas som lektor enligt Högskoleförordningen 4 kap 4 § är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Den sökande ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande fem veckor eller inhämtat motsvarande kunskaper på annat sätt, om det inte finns särskilda skäl.

Den sökande ska vara specialistkompetent inom ämnet dermatologi och venereologi.

Eftersom anställningen som universitetslektor är förenad med anställning som specialistutbildad läkare krävs att sökanden innehar för läkaryrket nödvändiga kunskaper i svenska (enligt Socialstyrelsens definition som även godkänner motsvarande kunskaper i norska eller danska språket).

Bedömningsgrunder
Den sökande ska ha visat vetenskaplig och pedagogisk skicklighet av betydelse för ämnet. Vid bedömningen kommer särskild vikt att tillmätas den vetenskapliga skickligheten. Den sökande skall ha visat vetenskaplig skicklighet genom att hålla en god nationell och internationell nivå som forskare, innefattande både grundläggande studier och arbete med större patientmaterial. Meriterande är tidigare arbete med patientdata eller biobank, liksom förmågan att kunna integrera klinisk forskning med preklinisk forskning inom till exempel diagnostik, cancergenomik och cancerproteomik. Stor vikt kommer att fästas vid erfarenhet från klinisk eller translationell forskning och förmåga att attrahera externa forskningsanslag. Vikt kommer också att fästas vid pedagogisk skicklighet med god förmåga att bedriva, utveckla och leda undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder. Meriterande är visad förmåga att handleda doktorander.

Hänsyn kommer även att tas till förmåga att utveckla, leda och genomföra verksamhet samt förmåga till samverkan med andra, innovativ och förnyad verksamhet.

För lärare vid Lunds universitet gäller som allmänt behörighetskrav att vara lämplig för och ha den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. Vid anställning av lärare gäller, utöver vad som följer av högskoleförordningen, Lunds universitets anställningsordning samt Medicinska fakultetens allmänna kravprofil och bedömningsgrunder vid anställning som universitetslektor: www.med.lu.se/lfn I Medicinska fakultetens allmänna kravprofil och bedömningsgrunder vid anställning som universitetslektor anges närmare vilken typ av dokumentation som kan användas för att styrka sökandes kompetens vad avser vetenskaplig skicklighet, pedagogisk skicklighet, akademiskt ledarskap, samverkan samt tillämpning.

Övrigt
Ytterligare upplysningar lämnas av:
Dekanus Erik Renström, tel: 046-222 80 84, e-post: Erik.Renstrom@med.lu.se eller
Prefekt Bo Baldetorp, tel: 046-177570, e-post: Bo.Baldetorp@med.lu.se
Upplysningar om ansöknings­förfarande lämnas av:
Rekryteringshandläggare Robert Norrman, tel 046-222 44 10, e-post: Robert.Norrman@med.lu.se
Anställningen tillsätts efter förslag från medicinska lärar­förslagsnämnden.

Ansökan
Anställningen söks elektroniskt via Lunds universitets sökandeportal senast 2018-05-27. Ansökan redovisas enligt medicinska fakultetens anvisningar för sökande till läraranställning (se http://www.med. lu.se/lfn under rubrik Meritsammanställning och CV). Sökandes namn kommer att uppges på medicinska fakultetens hemsida på Inter­net, i annat fall kontakta rekryteringshandläggaren.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2017/2513
Facklig företrädare
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64, kansli@saco-s.lu.se
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62, st@st.lu.se
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66, sekocivil@seko.lu.se
Publicerat 2018-04-19
Sista ansökningsdag 2018-05-27

Tillbaka till lediga jobb