Lunds universitet, Genusvetenskapliga institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Samhällsvetenskapliga fakulteten är ett av Sveriges ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhällsvetenskap och beteendevetenskap och bedriver verksamhet i både Lund och Helsingborg.

Genusvetenskapliga institutionen är en tvärvetenskaplig institution placerad vid den Samhällsvetenskapliga fakulteten. Institutionens rötter går tillbaka till 1978 då Forum för kvinnliga forskare och kvinnoforskning grundades. Vi har utbildat kandidater sedan 1999 och har en egen forskarutbildning sedan 2006.

Genusvetenskap är ett fält där frågor om makt, resursfördelning och ojämlikhet ur ett genusperspektiv står i fokus. Genom att utveckla begrepp och teorier söker genusvetenskapen förklaringar till människors handlingar och förhållanden i samhället som skapar och återskapar ojämlikhet baserat på kön.

Arbetsuppgifter:
Doktoranden ska ingå i ett VR finanasierat projekt, Beyond racism. Ethnographies of antiracism and conviviality (2016-05186).

Syftet med projektet är att analysera antirasism som en framväxande politisk identitet och organisatorisk praktik som överskrider och utmanar det etablerade politiska landskapet. Syftet är vidare att undersöka kön och ras/etnicitet inom den antirasistiska rörelsen. Tonvikten inom projektet ligger på betydelsen av två underforskade kategorier; kvinnor och migranter vars roll för conviviality (att leva tillsammans) ska undersökas.

Metodologiskt tar projektet utgångpunkt i den feministiska traditionen med institutionell etnografi. Doktoranden får möjlighet att själv formulera och utveckla det teoretiska och metodologiska inriktningen i samband med att doktoranden formulerar sin forskningsplan, men övergripande mål, frågeställning och ram definieras av huvudprojektet.

Mer information om projektet finnes här:

http://www.genus.lu.se/forskning/forskande-personal/diana-mulinari/beyond-anti-racism-etnographies-of-antiracism-and-conviviality

Behörighet:
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:
- avlagt examen på avancerad nivå
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå
- eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet för att antas till utbildning på forskarnivå i genusvetenskap är fullgjorda kursfordringar om minst 30 högskolepoäng inom genusvetenskap på avancerad nivå, varav minst 15 högskolepoäng utgörs av examensarbete på avancerad nivå, eller motsvarande kunskaper förvärvade inom eller utom landet.

Eftersom projektet innebär forskning på svenskt material krävs det att sökanden har goda kunskaper i svenska för att komma ifråga till tjänsten.

Då projektet syftar till att fånga erfarenheter från kvinnor och migranter med olika bakgrunder är kommunikativ förmåga i tal och skrift på andra språk också meriterande.

Meriterande för tjänsten är också erfarenhet från sociala rörelser, speciellt antirasistiska rörelser, brett definierat, som har operationaliserats i olika typ av publicerade texter.

Bedömningsgrund:
Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordningen SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete på högst 20% i omfattning enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Ansökan:
Ansökan ska innehålla:
1) CV med vidimerade kopior av examensbevis, akademiska betyg och andra relevanta intyg,
2) en kopia av masteruppsatsen motsvarande akademisk paper samt, i förekommande fall, den sökandes övriga vetenskapliga publikationer (exempelvis artiklar i vetenskapliga tidskrifter),
3) ett personligt brev som beskriver den sökandes bakgrund, intresse för ämnet samt avsikt med forskarutbildningen (maximalt två sidor)
4) en forskningsplan (maximalt fem sidor)
5) kontaktuppgifter till två referenspersoner.


Villkor
Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde Snarast, enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2017/2546
Kontakt
  • Lena Karlsson, prefekt, +46 46 222 4233
  • Diana Mulinari, professor , + 46 46 222 9704
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62, st@st.lu.se
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64, kansli@saco-s.lu.se
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66, sekocivil@seko.lu.se
Publicerat 2017-08-25
Sista ansökningsdag 2017-09-25

Tillbaka till lediga jobb