Lunds universitet, Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Samhällsvetenskapliga fakulteten är ett av Sveriges ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhällsvetenskap och beteendevetenskap och bedriver verksamhet i både Lund och Helsingborg.

Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi kombinerar gamla anor med modern forskning och utbildning. Geografi och utvecklingsstudier är Lunds universitets högst rankade ämnesområden i QS senaste internationella ranking 2018 och placerar sig på 16 respektive 28 plats i världen. Institutionen har nära kopplingar till centrumbildningar som CIRCLE och LUCSUS vid Lunds universitet. Centrala forsknings-och undervisningsområden områden är bl.a. ekonomisk geografi, utvecklingsgeografi och urban och social geografi samt GIS.

Arbetsuppgifter
Anställningen är kopplad till forskning inom forskningsprojektet Afrint III project Gender and pro-poor agricultural growth: nonfarm/farm linkages and village dynamics in sub-Saharan Africa finansierat av Vetenskapsrådet och Sida. Afrint III täcker sex länder (Ghana, Kenya, Malawi, Mozambique, Tanzania och Zambia) och utgår från en komparativ mixed-methods ansats. Anställningen fokuserar på ekonometrisk analys av existerande kvantitativa data och deltagande i existerande samarbeten som bygger på analys av både kvantitativa och kvalitativa data. Mer information om projektet finns på projekthemsidan: http://www.keg.lu.se/en/research/research-projects/current-research-projects/afrint/afrint-iii

Behörighet
För att anställas som forskare krävs att kandidaten har en doktorsavhandling i ett för anställningen relevant forskningsområde/ämne, dvs. i kulturgeografi och ekonomisk geografi eller annan relevant samhällsvetenskapligt eller interdisciplinärt ämnesområde. Vidare förväntas kandidaten att ha dokumenterad forskningserfarenhet inom landsbygdsutveckling och inkomstdiversifiering med fokus på Afrika söder om Sahara. Dokumenterad erfarenhet av mixed methods, d v s kvalitativt fältarbete och tekniska kunskaper i SPSS eller STATA är ett krav. Även flytande engelska (i tal och skrift) är ett krav.
Beredskap att arbeta i multidisciplinära team med inslag av GIS och fjärranalys är meriterande.

Bedömningsgrund
Bedömningskriterierna för tjänsten baseras i första hand på förmågan att utveckla och utföra högkvalitativ forskning relevant för området. Sökande måste kunna uppvisa dokumenterad forskningsförmåga genom sin doktorsavhandling och/eller andra publikationer. De sökande bedöms utifrån följande kriterier:
• kvalitén och relevansen av tidigare utförd forskning i relation till anställningens krav
• andra kvalifikationer som kan visa på den sökandes forskningsskicklighet

Ansökningsförfarande
Anställningen söks elektroniskt via Lunds universitets sökandeportal. Ansökan ska vara skriven på engelska och innehålla:
1. CV (maximalt 1500 words)
2. Lista över publikationer
3. Ett brev som beskriver sökandes forskningsprofil och dennes lämplighet för anställningen (maximalt 1000 ord)

Villkor
Ansökningar som inte inkluderar de 3 ovanstående punkterna kommer inte övervägas. Sökande ska i sin ansökan skriva när de kan börja en eventuell anställning. Anställningen är en visstidsanställning under 1 år.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2017-10-01, eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2017/2624
Kontakt
  • Agnes Djurfeldt, stl prefekt , 046- 222 84 23, agnes.andersson_djurfeldt@keg.lu.s
  • Karl-Johan Lundquist, prefekt, 046-222 84 13, karl-johan.lundquist@keg.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62, st@st.lu.se
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64, kansli@saco-s.lu.se
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66, sekocivil@seko.lu.se
Publicerat 2017-09-01
Sista ansökningsdag 2017-09-15

Tillbaka till lediga jobb