Lunds universitet, Lunds Tekniska Högskola, Elektro- och informationsteknik

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Ämnesbeskrivning
Doktorand i elektroteknik med inriktning mot elektronikkonstruktion, speciellt konstruktion av integrerade
lågeffektminnes lågeffektminnenkretsar, samt hälpkretsar och tillhörande supportlogik i minnet.

Arbetsuppgifter
Forskningen är inriktad på området integrerad kretskonstruktion, med fokus på arkitekturer för lågeffektminnen. Nya minnesarkitekturer anses som en viktig pusselbit i framtida smarta sensorer för IoT applikationer. Dominerande faktorer i integrerade kretsar är ofta Eeffektförbrukningen och kiselytan som av minnena upptar.i integrerade kretsar är ofta en dominerad faktor. Likaväl är databehandlingsprestandan av dataprocessning begränsad av nuvarande minnesarkitekturer. Doktoranden kommer att undersöka hur nya minnesarkitekturer för integrerade kretsar (chips) kan konstrueras för att minska effektförbrukningen och samtidigt väsentligt höja prestandan. Forskningen finansieras av Vetenskapsrådet och kommer också ingå i ett större projekt H2020 EU-projekt (3D-Muse).

Konstruktion av kretsar, liksom mätning av tillverkade integrerade kretsar, är viktiga delar av arbetet. Kretsar som kommer att konstrueras innefattar analog och digital kretskonstruktion, samt integration på högre abstraktionsnivå.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för Elektroteknik uppfyller den som har:

 • minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet, eller
 • civilingenjörsexamen inom datateknik, elektroteknik eller teknisk nanovetenskap.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Mycket goda kunskaper om integrerade minneslösningar.
 • Inriktning mot konstruktion av digitala och analoga integrerade kretsar

Bedömningsgrunder
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 • Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 • Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 • Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 • Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter:

 • Kurser och examensarbete inom konstruktion av integrerade kretsar med fokus på lågeffekt.
 • Yrkeserfarenhet inom konstruktion av integrerade kretsar
 • Erfarenhet av CAD-system för integrerade kretsar.
 • Erfarenhet av mätningar av integrerade kretsar.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor 
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan
Ansökan bör skrivas på engelska och ska göras via länken nedan ”Logga in och sök jobbet”. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde Snarast enligt ök
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2017/2668
Kontakt
 • Joachim Rodrigues, universitetslektor, +46 46 222 48 68
Publicerat 2017-08-29
Sista ansökningsdag 2017-09-18

Tillbaka till lediga jobb