Lunds Tekniska Högskola, Institutionen för maskinteknologi

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Omfattning
20 %

Ämne
Mekanik med inriktning mot modellering av småskaliga fenomen.

Särskild ämnesbeskrivning
Anställningens kommer huvudsakligen att beröra modellering av småskaliga fenomen på atomnivå, med hjälp av exempelvis molekyldynamik och funktionaltäthetsteori. Särskilt fokus kommer att ligga på modellering av brott och deformationsmekanismer.

 Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår:

 • Forskning inom ämnesområdet och det aktuella forskningsprojektet
 • Undervisning på forskarutbildningsnivå
 • Handledning av examensarbetare och doktorander
 • Arbete med att söka extern forskningsfinansiering
 • Administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan

Behörighet
Behörighet att anställas som universitetslektor är den som har:

 • avlagd doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinriktning och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen,
 • visad pedagogisk skicklighet samt
 • genomgången högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt inhämtade motsvarande kunskap om minst fem veckor, om det inte föreligger särskilda skäl.

Övriga krav:

 • Avlagd doktorsexamen i mekanik med inriktning mot nanomekanik
 • Mycket goda kunskaper i engelska såväl som svenska, i tal och skrift
 • Dokumenterad erfarenhet av molekyldynamik och funktionaltäthetsteorimodellering
 • Att sökanden har beviljade externa forskningsmedel från Vetenskapsrådet
 • Minst fem års post-doktoral erfarenhet
 • Genomförd post-doc vid annat lärosäte än LTH

Bedömningsgrunder
Vid bedömning av de sökande kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet, med störst vikt på vetenskaplig skicklighet.

Vid anställning som universitetslektor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God nationell och internationell nivå som forskare, där kravet på internationell meritering ska bedömas med hänsyn till ämnets karaktär och tradition
 • God pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva, utveckla och leda undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olikan ivåer och med varierande undervisningsmetoder
 • Förmåga att delta i handledning av doktorander i studier till doktorsexamen
 • Förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet
 • Förmåga i övrigt att leda och utveckla verksamhet 

Övriga meriter:

 • Erfarenhet som projektledare i vetenskapliga projekt genomförda i sam­arbete med industriella partners

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning, grundutbildning och innovation inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssytemet. Läs mer här:
http://www.lth.se/omlth/ledigatjanster/soeka-laeraranstaellning-vid-lth/

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde Snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 20 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2017/2692
Kontakt
 • Mats Andersson, +46462224361
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62, st@st.lu.se
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64, kansli@saco-s.lu.se
Publicerat 2017-10-02
Sista ansökningsdag 2017-10-23

Tillbaka till lediga jobb