Lunds universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för hälsovetenskaper

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Vid institutionen för hälsovetenskaper arbetar vi med att öka kunskapen om hur människor kan återfå och bibehålla sin hälsa. Vi utbildar framtidens vård- och rehabiliteringspersonal inom alla kategorier på grund- avancerad- och forskarutbildningsnivå. Vi forskar om det som rör människors hälsa: prevention, behandling, vård, omsorg och rehabilitering. Verksamheten finns både i Malmö och Lund och har en nära anknytning till hälso- och sjukvård inom Skånes universitetssjukhus, primärvården och den kommunala vården.

Kravprofil
Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen, eller har utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen inom anställningens ämnesområde (arbetsterapi). Examen ska ha avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.   

Arbetsuppgifter
Utveckla forskningsprojekt som anlägger ett aktivitetsperspektiv på psykisk ohälsa, med särskilt fokus på psykiska funktionsnedsättningar. Samarbeta kring redan pågående forskningsprojekt inom detta område. Viss undervisning kan förekomma, liksom stöd vid handledning av doktorander.

Kvalifikationer
Arbete med och forskning om personer med psykiska funktionsnedsättningar är meriterande. Det är nödvändigt med goda kunskaper i svenska och engelska.

Vid anställning som postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:
God förmåga att utveckla och genomföra forskning eller konstnärlig verksamhet av god kvalité samt pedagogisk förmåga. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga och forskningserfarenhet inom ämnesområdet. Därvidlag utgör den sökandes forskningsplan ett viktigt underlag.

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid. Anställningen är tidsbegränsad enligt avtal, ”Avtal om tidsbegränsad anställnings om postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2018-01-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2017/2753
Kontakt
  • Mona Eklund, +4646-2221957
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62, st@st.lu.se
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64, kansli@saco-s.lu.se
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66, sekocivil@seko.lu.se
Publicerat 2017-09-25
Sista ansökningsdag 2017-11-01

Tillbaka till lediga jobb