Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Samhällsvetenskapliga fakulteten är ett av Sveriges ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhällsvetenskap och beteendevetenskap och bedriver verksamhet i både Lund och Helsingborg.

Sociologiska institutionen i Lund består av tre samhällsvetenskapliga discipliner, pedagogik, sociologi och socialantropologi. Gemensamt för samtliga tre discipliner är att de alla försöker förstå och förklara hur människor organiserar sig i sociala, kulturella och historiska sammanhang. Institutionens forskning omfattar därmed empiriska studier av centrala samtidsproblem, kritisk samhällsanalys, samt utveckling av samhällsvetenskapliga teorier och metoder.

En post doc anställning i sociologi med inriktning mot värdering, bevarande och tillgängliggörande av fotografiska samlingar för forskning

Arbetsbeskrivning
Post doc anställningen är en del av samarbetsprojektet "Rädda bildminnet". ”Rädda bildminnet” är ett samarbete mellan Landskrona Foto och Sociologiska institutionen, Lunds universitet och fokuserar på fotografiska samlingar och deras användbarhet och intresse för forskning. Bild, visuell design, kvalitativ och ibland också kvantitativ, användning och kunskap om fotografiskt material spelar en viktig roll i nästan alla empiriska discipliner. Trots sin centrala roll och användning inom många vetenskapliga fält är fotografi och fotografisk bild sällan föremål för djupare reflektion och diskussion inom disciplinerna.

Projektet Rädda bildminnet har två syften. Det första är att utveckla metoder, principer och modeller för inventering, gallring, utveckling, bevarande och tillgängliggörande av fotografiska samlingar. Det andra syftet är att bygga upp och tillgängliggöra skånska fotosamlingar för forskarsamhället i form av ett fotografiskt samlings- och forskningscentrum i Landskrona. Projektet är ett samarbete mellan Landskrona Foto (LF) och Lunds universitet (LU) och kommer att fokusera på fotografiska samlingar i Skåne och dess nytta och intresse för forskningen.

Post doc anställningen är ett 2-årigt projekt. Innehavaren av tjänsten förväntas utföra forskning inom projektet på minst 80% och undervisa upp till max 20%. Startdatum för anställningen är tidigast den 1 november 2017 eller enligt överenskommelse. 

Arbetsuppgifter
Postdoktorns huvudsakliga arbetsuppgift är att bedriva tillämpningsbar och ändamålsinriktad forskning. Att genom både kvalitativa och kvantitativa metoder undersöka forskarsamhällets värdering, behov och användning av fotografiska bilder och med denna empiri som bas utveckla metoder för gallring, bevarande och tillgängliggörande av foto och fotosamlingar för forskningsändamål. Postdoktorns roll i Rädda bildminnet är att arbeta med forskningsfrågor som: Vilket behov av tillgång till bilder har olika forskningsdiscipliner? Hur kan urval och prioriteringar av tillgänglighet göras för att uppfylla dessa behov i forskargruppen idag och för framtiden? Vad bör bevaras och hur, vilka bilder bör göras tillgängliga för forskargruppen och vilka etiska överväganden måste tas?

Utöver akademisk publicering och kuratorisk verksamhet förväntas postdoktorn utföra vissa mer praktiskt inriktade aktiviteter som att ordna akademiska och offentliga seminarier, konferenser, utställningar och workshops. Postdoktorn förväntas dela sin tid mellan Landskrona Foto och Sociologiska institutionen i Lund.

Utöver dessa aktiviteter är postdoktorn fri att bedriva forskning och publicering utifrån eget val.

Kvalifikationer
För anställning som postdoktor krävs doktorsexamen i sociologi eller näraliggande disciplin. Doktorsexamen får inte vara mer än högst tre (3) år gammal vid ansökningstidens utgång (undantag kan bara göras om särskilda skäl föreligger). Kraven för doktorsexamen måste vara uppfyllda vid ansökningstillfället.

Postdoktorn förväntas vara bekant med den akademiska diskussionen om teorier om kollektiva nyttigheter (public goods), visualisering och visuell läsning, såväl som framtida forskningsanvändning av fotografiska bilder samt allmänna tillvägagångssätt och processer för säkrande och bevarande. Kunskap om tekniker och processer för digitalisering och digital tillgänglighet är meriterande.

Kunskap om både kvalitativa och kvantitativa fältbaserade empiriska metoder är ett krav. Erfarenhet av att arbeta och kommunicera i en tvärvetenskaplig miljö är meriterande. Möjligheten att bedriva forskning självständigt och förmågan att delta i internationellt forskningssamarbete är mycket viktiga överväganden.

Förmåga att kommunicera på svenska och engelska och förmåga att undervisa på både svenska och engelska är ett krav.  

Ansökan
Ansökan måste innehålla följande:

  • Forskningsplan som är tydligt kopplad till arbetsbeskrivningen och arbetsuppgifterna ovan, maximalt 3 sidor.
  • Ett CV med kopior av examensbevis
  • En publikationslista
  • Upp till tre (3) representativa publikationer
  • Kontaktuppgifter till tre (3) referenspersoner

Ansökningar som saknar något av ovanstående kommer att sorteras bort.

Grund för bedömning är förmåga att utveckla och genomföra forskning, av god kvalitet samt pedagogisk förmåga. Främst beaktas vetenskaplig förmåga. Den sökande ska kunna dokumentera god vetenskaplig skicklighet genom kvaliteten på sin avhandling och andra publikationer.

Ansökan bedöms utifrån följande kriterier: Forskningsplanens relevans, Den vetenskapliga publiceringens kvalitet och relation till projektets syfte, Samarbetsförmåga, inom och utanför akademin, Övriga meriter som styrker den sökandes forskningsförmåga och undervisningsförmåga.

Villkor
Postdoktor är en meriteringsanställning inriktad på forskning och anställningen ska vara ett inledande steg i karriären.

Observera att en anställd som tidigare varit anställd vid Lunds universitet som postdoktor under mer än ett år inte kan anställas som postdoktor igen inom samma eller närliggande ämnesområde vid universitetet.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2017-11-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2017/2760
Kontakt
  • Christopher Mathieu, christopher.mathieu@soc.lu.se
  • Britt-Marie Johansson, Britt-Marie.Johansson@soc.lu.se
Facklig företrädare
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, +4646 222 93 64, kansli@saco-s.lu.se
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, +4646 222 93 62, st@st.lu.se
Publicerat 2017-09-12
Sista ansökningsdag 2017-10-08

Tillbaka till lediga jobb