Lunds universitet, Lunds Tekniska Högskola

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Särskild ämnesbeskrivning
Ämnet är Livsmedelsteknik med särskild inriktning mot isolering av växtprotein för human konsumtion. Detta innefattar isolering av växtproteiner från agrikulturella restströmmar med företrädelsevis vattenbaserade metoder, torktekniker (spraytorkning, frystorkning, trumtorkning) och filtreringstekniker (ultrafiltrering, diafiltrering). Andra centrala teman är karaktärisering av växtproteiners fysio-kemiska, funktionella och reologiska egenskaper vilket är centralt när nya livsmedel ska formuleras.

Arbetsuppgifter
Den person som får en postdoktors anställning ska arbeta med utveckling av institutionens forskning i samarbete med framförallt forskargruppen inom livsmedelsteknik, men även institutionens övriga forskare. Detta inkluderar medverkan i att skriva ansökningar för anslag från olika forskningsfinansiärer. I arbetet ingår även att medverka inom utbildning på grund-, avancerad- och forskarnivå genom bl a föreläsningar, handledning vid laborationer och handledning av såväl masterstudenter som forskarstuderande. Undervisning får uppgå till högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ska det beredas möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning.

Projektet är tillämpat och inkluderar samarbete med olika industriella aktörer. Ämnesområdet är intressant också för allmänheten och därför ingår populärvetenskaplig kommunikation som en arbetsuppgift där forskningsresultat ska kommuniceras till allmänheten och organisationer med intresse för växtprotein.

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav:

  • Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift.

Bedömningsgrunder
Vid prövningen ska särskild vikt fästas vid vetenskaplig skicklighet inom ämnesområdet, dvs god förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.

Viss vikt läggs också vid pedagogisk erfarenhet och skicklighet. Vid bedömningen av pedagogisk skicklighet ska hänsyn tas inte bara till erfarenhet av akademisk undervisning, utan även till verksamhet av pedagogisk karaktär som bedrivs i andra sammanhang, t ex att kommunicera forskning till allmänhet, organisationer och näringsliv samt förmåga att samarbeta med industriella aktörer.

Förutom de traditionella bedömningsgrunderna av vetenskaplig skicklighet såsom, t ex antal publikationer och citeringsgrad, så grundas värderingen av vetenskaplig skicklighet också på erfarenhet av och förmåga att bygga upp och driva forskning, liksom erfarenhet av att skriva ansökningar om forskningsanslag.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här: http://www.lth.se/omlth/ledigatjanster/soeka-laeraranstaellning-vid-lth/

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast enligt ök
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2017/2796
Kontakt
  • Yvonne Granfeldt, +46 222 00 00
Publicerat 2017-09-07
Sista ansökningsdag 2017-09-28

Tillbaka till lediga jobb