Lunds universitet, Humaniora och teologi, Språk- och litteraturcentrum

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Språk- och litteraturcentrum (SOL) är Sveriges största institution med inriktning på språk, språkvetenskap, litteraturvetenskap och områdesstudier. SOL-centrum erbjuder ett stort antal fristående kurser som kompletteras av ett växande antal programutbildningar på grundnivå och avancerad nivå. Med sina 33 ämnen och ungefär lika många forskarutbildningar bildar SOL en solid enhet med bredd och djup i utbildning och forskning och utmärks av såväl nationell som internationell synlighet. SOL-centrum leds av en styrelse där prefekten är ordförande. Därutöver finns två biträdande prefekter med särskilda verksamhetsansvar. SOL har cirka 250 anställda och 3000 studenter, varav ett hundratal är forskarstuderande.

Institutionen utgör en av åtta institutioner vid Humanistiska och teologiska fakulteterna.

Språk- och litteraturcentrum (SOL) söker en universitetsadjunkt för ett vikariat på 50% i ämnet Isländska. Anställningen omfattar perioden 2017-10-01 – 2018-01-15.

I anställningen ingår undervisning på följande delkurser:

Isländska: En introduktion om 7,5 hp (NOIB01)
The Old Icelandic Heritage 7,5 hp (SASH48)

Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som har:
- avlagt examen på avancerad nivå (motsv.) samt har annan kompetens som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämne och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen
- visat pedagogisk skicklighet samt
- genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper om minst fem veckor.

För denna visstidsanställning kan undantag från kravet på högskolepedagogisk utbildning övervägas om det kan anses berättigat i ljuset av övrig meritering. Inom anställningen ingår undervisning, kompetensutveckling samt övrig tid. Universitetsadjunkterna förväntas också vara beredda att ta på sig administrativa uppgifter.

Utöver detta krävs för anställningen dokumenterad och vitsordad erfarenhet av undervisning om isländsk litteratur på universitetsnivå, särskilt avseende isländska sagor, som är en central utgångspunkt i kursen The Old Icelandic Heritage, samt undervisning i isländska på grundnivå. Därtill krävs erfarenhet av undervisning på engelska.

Grund för bedömningen är goda ämneskunskaper av relevans för anställningens innehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå samt god pedagogisk förmåga inklusive god förmåga att utveckla pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder samt personlig förmåga i övrigt som är av betydelse för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. Vi värdesätter god samarbetsförmåga samt dokumenterat god förmåga att arbeta i lärarlag.

I ansökan vill vi att du bifogar
- en enkel meritförteckning (utan bilagor)
- eventuell publikationsförteckning
- förteckning över undervisade kurser
- namn och kontaktuppgifter till två referenspersoner

Beslut om tillsättning fattas av biträdande prefekt Ann-Kristin Wallengren efter samråd med sektionsföreståndare Katarina Lundin och studierektor Lena Larsson. För ev frågor och information kontakta studierektor Lena Larsson (lena.larsson@nordlund.lu.se, 046 – 222 83 74)

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Anställningsform Visstidsanställning 3-6 månader
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde 2017-10-01 eller enligt överenkommelse
Löneform Månadslön
Anställningen avslutas 2018-01-15
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 50%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2017/2816
Kontakt
  • Lena Larsson / Studierektor Isländska Sektion 1, lena.larsson@nordlund.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62, st@st.lu.se
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64, kansli@saco-s.lu.se
Publicerat 2017-09-08
Sista ansökningsdag 2017-09-21

Tillbaka till lediga jobb