Lunds universitet, Lunds Tekniska Högskola, Fysiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 350 anställda. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större centrumbildningar. Forskningen vid institutionen täcker ett brett spektrum av modern fysik. www.fysik.lu.se.

Forskare i temperaturmätning av flytande vätskor i spray system
Det föreslagna forskningsarbetet består i att bestämma temperaturfältet för uppvärmda vätskor och spraysystem med hjälp av en metod som kombinerar tvåfärgs LIF-termometri tillsammans med strukturerad laserljusavbildning (SLIPI).
Arbetet kommer att fokusera på:

 • Bestämning av lämpliga temperaturkänsliga färgämnen för olika lösningsmedel (vatten, etanol, biodiesel etc)
 • Hitta en adekvat och tillförlitlig kalibreringsstrategi
 • Öka precisionen och noggrannheten i 2D-temperaturmätningar
 • Applicera tillvägagångssättet för verkligt fall av GDI-sprayer 

Arbetet kommer att fokusera på både makroskopisk bildbehandling (moln av redan bildade droppar) och mikroskopisk bildbehandling (i sprayer nära munstycksspetsen). Utvecklingen av ett nytt bildkoncept kommer också att initieras. Tanken består i att avbilda i 3D vätskeytans temperatur genom att använda ganska hög koncentration av färgämnen tillsammans med strukturerad belysning med hjälp av fluorescensdetektering.

Krav:
Kandidaten skall ha:

 • en omfattande kunskap om temperaturkänsliga färgämnen för termometri i vätskor,
 • erfarenhet av att ha arbetat inom ljuspridning/avbildning samt känna till problemen med detektering av multipelspritt ljus,
 • arbetat med att testa och utvärdera precisionen och noggrannheten hos olika temperaturberoende flytande färgämnen med tvåfärgs LIF samt
 • gedigen färdighet i MATLAB.

Övriga meriter:
Forskningen är i många aspekter interdisciplinär och därför är en bred kompetens och erfarenhet från aktuella områden fysik, spektroskopi och optik är av värde. Forskningen är dessutom mycket internationell varför internationell erfarenhet är en fördel. Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms kunna bidra till att bygga upp och stärka det aktuella forskningsområdet vid avdelningen.

Instruktioner för ansökan
Sammanställa ansökan i en pdf-fil som innehåller:

 • Meritförteckning/CV inklusive publikationslista.
 • En generell beskrivning av tidigare forskningsarbete och framtida forskningsintressen (max tre sidor).
 • Kontaktuppgifter till minst två referenser.
 • Kopia av examensbevis för doktorsexamen samt ev. andra intyg/betyg som du önskar åberopa.

Villkor
Detta är en tidsbegränsad anställning på 1 år.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2017/2843
Kontakt
 • Edouard Berrocal, biträdande lektor, +46462220354
Publicerat 2017-09-13
Sista ansökningsdag 2017-09-27

Tillbaka till lediga jobb