Lunds universitet, Centrum för teologi och religionsvetenskap (CTR)

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Centrum för teologi och religionsvetenskap (CTR) har under olika namn funnits i Lund ända sedan universitetet började sin verksamhet 1668. Vid CTR bedrivs undervisning inom specialiseringarna religionshistoria och religionsbeteende-vetenskap, bibelvetenskap, kyrko- och missionsstudier samt tros- och livsåskådningsvetenskap. Forskning bedrivs inom i princip alla religionsvetenskapliga och teologiska discipliner.

Institutionen utgör en av åtta institutioner vid Humanistiska och teologiska fakulteterna.

Arbetsuppgifter

Utbildning på forskarnivå. Institutionstjänstgöring kan förekomma.

Kvalifikationer
Behörighet för respektive ämnes utbildning på forskarnivå framgår av ämnets allmänna studieplan: http://www.ht.lu.se/fileadmin/user_upload/ht/filserver/doktorand/studieplaner/Systematisk_teologi.pdf.

Anställningen är förlagd inom projektet "Öppningar till det numinösa: Skärningspunkter mellan religion och estetik i det sekulära samhället", finansierat av LMK-stiftelsen. Se vidare http://www.ctr.lu.se/institutionen/nyheter/1822/ och http://lmkstiftelsen.se/projekt/oppningar-mot-det-numinosa-skarningspunkter-mellan-religion-och-estetik-i-det-sekulara-samhallet/.

Förutom grundläggande och särskild behörighet till utbildning på forskarnivå i systematisk teologi krävs kandidatexamen i konsthistoria eller motsvarande.

Bedömningsgrund

Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Denna bedöms utifrån kriterierna kvalitet, kvantitet, progression och relevans.

Till ansökan ska bifogas:

- dokumentation av studier på grundläggande och avancerad nivå (Ladok-utdrag eller motsvarande)

- uppsatser/examensarbeten på grundnivå och avancerad nivå

- förteckning över övriga relevanta meriter av pedagogisk och administrativ art

- artiklar, rapporter och föredrag av vetenskaplig karaktär som har relevans för ämnet

- i förekommande fall dokumenterade språkkunskaper relevanta för utbildningen på forskarnivå

- projektplan (max 1 500 ord exklusive referenser) med tydlig relevans för projektets helhetstematik.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde tidigast 2018-01-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2017/2903
Kontakt
  • Jayne Svenungsson, professor, jayne.svenungsson@ctr.lu.se
  • Mika Vähäkangas, biträdande prefekt, mika.vahakangas@ctr.lu.se
  • Jesper Olsson, fakultetskoordinator, jesper.olsson@kansliht.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62, st@st.lu.se
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64, kansli@saco-s.lu.se
Publicerat 2017-09-15
Sista ansökningsdag 2017-10-13

Tillbaka till lediga jobb