Lunds universitet, Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Samhällsvetenskapliga fakulteten är ett av Sveriges ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhällsvetenskap och beteendevetenskap och bedriver verksamhet i både Lund och Helsingborg.

Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi kombinerar gamla anor med modern forskning och utbildning. Geografi och utvecklingsstudier är Lunds universitets högst rankade ämnesområden i QS senaste internationella ranking 2018 och placerar sig på 16 respektive 28 plats i världen. Institutionen har nära kopplingar till centrumbildningar som CIRCLE och LUCSUS vid Lunds universitet. Centrala forsknings-och undervisningsområden områden är bl.a. ekonomisk geografi, utvecklingsgeografi och urban och social geografi samt GIS.

Arbetsuppgifter 
Anställningen innehåller forskning (minst 80%) och undervisning institutions tjänstgöring (max 20%).

Anställningen är i huvudsak kopplad till forskning inom forskningsprojektet Co2mmunity: Co-producing and co-financing renewable community energy projects finansierat av INTERREG-BSR (Baltic Sea Region) (se vidare https://www.wigeo.uni-kiel.de/en/research/research-projects-1/Co2mmunity för en kortfattad beskrivning). Projektet drivs i samarbete med partners från hela Östersjöregionen, inklusive flera praktiserande organisationer i relation till samhällsenergi.
Projektet leds av Kiel University.

Det övergripande målet med projektet är att främja energiutbyggnaden av förnybar energi i Östersjöregionen genom att förbättra förnybara energiacceptans och utvecklingsvillkor via samhällsenergi modeller. Kärnan för att uppnå detta är inrättandet av partnerskap för förnybar energi (RENCOP) i partnerregionerna, som initierar och stöder samhällsenergi projekt.

Den postdoktor som ska anställas förväntas bidra till projektet Co2mmunity i två huvudaspekter: För det första att utföra forskning om processen att initiera och utveckla RENCOPs inom ramen för Co2mmunity-projektet. För det andra att genomföra en vetenskaplig granskning av befintlig kunskap om förare samhällsenergi och hinder. Men inom detta område kommer postdoktorn att ha stor frihet att besluta om forskningsproblem, utveckla teoretiska idéer och välja forskningsmetoder. Postdoktorn förväntas också bidra till andra eventuellt förekommande uppgifter i förhållande till projektet.

Kvalifikationer och bedömningskriterier
För att anställas som postdoktor krävs att kandidaten har en doktorsavhandling i ett för anställningen relevant forskningsområde/ämne, dvs. i kulturgeografi och ekonomisk geografi eller annan relevant samhällsvetenskapligt eller interdisciplinärt ämnesområde. Vidare förväntas kandidaten att ha dokumenterad forskningserfarenhet i åtminstone ett av följande forskningsfält: kulturgeografi, innovations studier, samhällsvetenskapliga studier av energi och hållbar omvandling/tillväxt. Dessutom förväntas kandidaten ha omfattande kvalitativ forskningserfarenhet.

Bedömningskriterierna för tjänsten baseras i första hand på förmågan att utveckla och utföra högkvalitativ forskning relevant för området. I tillägg bedöms också pedagogisk erfarenhet/skicklighet. Sökande förväntas kunna visa och dokumentera sin forskningskapacitet genom kvalitén på doktorsavhandling och/eller via andra publikationer.  

De sökande bedöms utifrån följande kriterier:

  • Forskningsplanens relevans och styrka
  • Relationen mellan forskningsplan och det arbete som förväntas bedrivas i ovanstående projekt
  • Kvaliten och relevansen av tidigare utförd forskning i relation till anställningens krav
  • Andra kvalifikationer som kan visa på den sökandes forskningsskicklighet
  • Pedagogisk kompetens och undervisningsfärdigheter inom ämnen som är relevanta för institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi.

Flytande engelska (i tal och skrift) är vidare ett krav.

Ansökningsförfarande 
Ansökan ska vara skriven på engelska och innehålla:

1. CV
2. Kopia på ditt doktorsexamensbevis och tagna kurser
3. Lista över publikationer
4. Upp till 3 stycken representativa publikationer 
5. Forskningsplan (max 5 sidor) som visar vilken forskning som avses att bedrivas och hur denna hänger samman med inriktningen i de forskningsprojekt som beskrivits ovan
6. Två rekommendationsbrev från akademin
7. Intyg från andra erfarenheter och kompetenser som är relevanta för positionen tex. policyarbete.

Sökande ska i sin ansökan skriva när de kan börja en eventuell anställning.

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad till max två år enligt Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor (Arbetsgivarverket).

En anställning som postdoktor är tänkt som ett inledande steg i karriären och som specialiserar sig inom forskning.

Postdoktorn som anställs förväntas bo eller flytta till regionen.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan. 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse, men så snart som möjligt
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2017/2976
Kontakt
  • Teis Hansen, bitr. universitetslektor , 046- 222 38 92, teis.hansen@keg.lu.se
  • Karl-Johan Lundquist, Prefekt , 046-222 84 13, karl-johan.lundquist@keg.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62, st@st.lu.se
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64, kansli@saco-s.lu.se
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66, sekocivil@seko.lu.se
Publicerat 2017-10-04
Sista ansökningsdag 2017-11-15

Tillbaka till lediga jobb