Lunds universitet, Institutionen för arkitektur och byggd miljö

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Särskild ämnesbeskrivning
Ämnet är arkitektur med särskild inriktning mot hur arkitektur, form och design samverkar och medverkar till hållbara livsmiljöer, samt relaterar till konstnärlig gestaltning och social hållbarhet.

Arbetsuppgifter
Under de tre första åren kommer arbetsuppgifterna för 50 % av anställningen att bestå i ett samverkansuppdrag innebärande utveckling och samverkan inom forskningsområdet arkitektur, form och design. I detta ingår att kartlägga och utveckla institutionens nätverk såväl inom som utanför akademin, samt att ta en aktiv roll i uppbyggnaden av en regional plattform för utvecklings- och forskningsarbete inom verksamhetsområdet.

Samverkansuppdraget innebär nära samverkan med regionala aktörer samt kontakter med nationella myndigheter och finansiärer. Viktiga aktörer är den regionala nod för Arkitektur, Form och Design som är under uppbyggnad med säte på Form/Design Center i Malmö, kommuner i regionen samt forskare vid bl. a. SLU Alnarp och Malmö högskola.

Inom grundutbildning skall anställningens innehavare i första hand medverka i undervisning inom Arkitektprogrammet samt de två internationella mastersutbildningarna Architecture och Sustainable Urban Design. Kursansvar ingår i arbetsuppgifterna, framförallt efter den inledande treårsperioden.

Inom forskarutbildning förväntas anställningens innehavare delta i handledning av doktorander. 

Behörighet
Behörighet att anställas som universitetslektor är den som har:

 • Avlagt doktorsexamen eller annan motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
 • Visat pedagogisk skicklighet.
 • Fem veckors högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper, om det inte föreligger särskilda skäl.

Övriga krav

 • Doktorsexamen i arkitektur eller närliggande ämne.
 • Erfarenhet av att bedriva självständigt forskningsarbete.
 • Dokumenterad erfarenhet av tvärvetenskaplig forskning och samverkan med olika samhällsaktörer.
 • Mycket god kommunikationsförmåga, vilket innebär mycket god förmåga att i text och tal beskriva och utveckla problemställningar inför såväl profession som lekmän.
 • Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift.

 Bedömningsgrunder
Vid anställning som universitetslektor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God nationell och internationell nivå som forskare, där kravet på internationell meritering ska bedömas med hänsyn till ämnets karaktär och tradition.
 • God pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva, utveckla och leda undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder.
 • Förmåga att delta i handledning av doktorander i studier till doktorsexamen.
 • Förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet.
 • Förmåga i övrigt att leda och utveckla verksamhet.

Följande kommer också att beaktas:

 • Vid bedömningen av vetenskaplig skicklighet värderas särskilt forskning i tvärvetenskapliga sammanhang och med helhetsperspektiv på arkitektur och hållbara livsmiljöer.
 • Vid bedömningen av kommunikativ skicklighet ska erfarenhet av dialog och forskningskommunikation gentemot samhälle och näringsliv vägas in.

 Som bedömningsgrund gäller i följande prioritetsordning:

 1. Vetenskaplig skicklighet
 2. Pedagogisk skicklighet
 3. Förmåga att leda verksamhet och samverkan med samhället

 Övriga meriter
God förmåga att leda och organisera forsknings- och utvecklingsarbete med deltagande av flera olika intressenter samt erfarenheter från arbete i politiskt styrd verksamhet är meriterande.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående verksamhet inom institutionen och bidra till dess framtida utveckling.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj – se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här:

http://www.lth.se/omlth/ledigatjanster/soeka-laeraranstaellning-vid-lth/

 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Efter överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2017/3005
Kontakt
 • Catharina Sternudd, +46462221535
Facklig företrädare
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64, kansli@saco-s.lu.se
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62, st@st.lu.se
Publicerat 2017-11-02
Sista ansökningsdag 2018-01-15

Tillbaka till lediga jobb